Nu mäts ko-pruttarna – för miljöns skull

Kor och får står för 40 procent av växthusgaserna

Jordbruket står enligt uppskattningar för 40 procent av världens samlade utsläpp av växthusgaser och det är idisslarna, som kor och får, som avger mest gaser. Deras matsmältning producerar metan som de rapar och fiser ut.

Nu ska Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ta reda på hur mycket växthusgaser en ko egentligen producerar. Institutionen för husdjurens utfodring och vård har fått 3,8 miljoner kronor av forskningsrådet Formas, uppger Dagens Nyheter på nätet.

Med hjälp av laserljus och en kapsel som fästs runt kons hals ska man kunna mäta hur mycket gaser som strömmar ut och omger djuret.

Komätningen är en del i hela den kedja som ska analyseras för att man ska se hur utsläppen från jordbruket ska minskas. Där ingår också faktorer som till exempel transporter och skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk.

TT

Publisert: