”Glömmer man pensionärerna är valet förlorat”

avJohanna Melén

Förre kd-ledaren Alf Svensson varnar för att bortse från de äldre när skatterna sänks

Den regering som glömmer pensionärerna förlorar valet.

Den varningen kommer nu från förre kd-ledaren Alf Svensson.

– Väntar man för länge riskerar missnöjet att sätta sig, säger han till aftonbladet.se.

När alliansregeringen i april lanserade ytterligare skattesänkningar för dem som jobbar rasade pensionärerna.

”Skatteorättvisa” sa PRO:s ordförande Lars Wettergren och nu får han medhåll av kristdemokraternas förre ledare, riksdagsledamoten Alf Svensson, 69.

– Jag tycker det är fel att man ska ha skilda skatteskalor. Att den som slutar jobba får en tuffare skatteskala är orimligt, opsykologiskt och ohedervärt, säger han till aftonbladet.se.

Satsar på de fattigaste

Men han får dåligt gehör hos kollegorna i alliansregeringen. Visserligen har finansminister Anders Borg gett ett vagt löfte om en satsning på de allra fattigaste pensionärerna när budgeten läggs i höst. Men det beror på hur ekonomin ser ut då. Någon allmän skattesänkning för alla pensionärer är inte aktuell. Istället ska de äldre segla med på de yngres sysselsättnings- och löneökningsvåg.

Regeringen räknar med att pensionerna ska stiga med 4000 kronor i år och 6000 kronor nästa år tack vare den allmänna inkomstökningen.

Oenighet i regeringen

Fast det hjälper inte de fattigaste pensionärerna. De som inte har jobbat utan bara får garantipension.

– Deras pension grundas på prisbasbeloppet, inte på inkomstutvecklingen i Sverige, säger Ann-Sofie Magnusson, familjeekonom på Ikanobanken.

Men alliansregeringen är inte enig. Folkpartiledare Jan Björklund vill sänka skatten för alla pensionärer med 200 kronor i månaden. Ett förslag som har nobbats av statsminister Fredrik Reinfeldt.

Regeringens hållning är inte bara ohederlig, menar Alf Svensson. Den är dessutom politiskt livsfarlig.

– Det block som inte inser att pensionärerna ska vara med förlorar valet, säger han.

– Visserligen har man aviserat förbättringar för de sämst ställda, men samtidigt får man inte vänta för länge. Då kan missnöjet hinna sätta sig.

Vad vill partierna?

Regeringen: Vill främst satsa på de sämst ställda pensionärerna som endast får garantipension. Detaljer kommer i höstens budget.

För övriga pensionärer räknar man med en inkomstökning på 4000 i år och 6000 nästa år tack vare att den genomsnittliga löneutvecklingen i Sverige ökar.

Tandvårdsreformen som sjösätts i sommar ska också underlätta pensionärernas ekonomi, hoppas regeringen.

Folkpartiet: som enda regeringsparti vill folkpartiet sänka skatten för alla pensionärer med 200 kronor i månaden.

Socialdemokraterna: Vill sänka skatten med 2000 kronor per år för alla pensionärer.

Vänsterpartiet: Vill höja garantipensionen med 500 kronor per månad. Man vill också höja grundavdraget för att alla pensionärer med låg inkomst ska få en skattesänkning. Dessutom vill partiet återställa pensionerna för de ATP-pensionärer som gick i pension före 1990 med sex procent.

Miljöpartiet: Vill höja grundavdraget så att alla utan inkomst får del av skattesänkningar.