Försvarsutskottets betänkande klart

Debatt och beslut om FRA-lagen under kvällen

Försvarsutskottet justerade betänkandet strax efter klockan 16.

Därmed kan riksdagen åter gå till debatt och beslut om förslaget till FRA-lag. Det sker på onsdagskvällen.

– Detta är ett hafsverk, säger utskottsordföranden, socialdemokraten Anders Karlsson.

Han påpekar att den borgerliga alliansens förändringar inte berör själva lagtexten.

– Det är precis samma lagsförslag som vi skulle ha röstat om klockan nio i morse. Ingenting i sak är ändrat. Det är ett tillkännagivande till regeringen, det är allt. Så det här är rent spel för galleriet, säger Karlsson.

Kritisk

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet kommer att rösta nej.

Försvarsutskottet samlades på eftermiddagen för ett första sammanträde om de förslag till ändringar av FRA-lagen som allianspartierna enats om. Sammanträdet var klart redan efter tio minuter och ett nytt är inplanerat vid 16:00-tiden.

Vänsterpartiets Alice Åström var mycket kritisk till hur utskottet tvingas hasta fram sitt lagstiftningsarbete.

– Det handlar ju om att göra bedömningar av vad de här justeringarna innebär, men den analysen har man inte hunnit göra. Det här visar vilken oerhörd brist det är i hanteringen. Vi kommer inte att kunna göra en ordentlig bedömning av förslaget, sade hon till TT efteråt.

Återkomma

– Det rimliga vore att skicka ut det till remissinstanserna igen för att få en helhetsbedömning, men det är man inte beredd att göra, utan man säger att i dag ska vi fatta ett beslut om förändringar i lagstiftningen som de anser behöver göras och som regeringen ska återkomma med till hösten.

– Så vilket beslut vi kommer att fatta här i kammaren i dag det är jag osäker på om de flesta ledamöter kommer att ha en aning om, säger Alice Åström.

TT