”Sverige blir mest extremt i hela världen”

”Sverige skulle bli den enda demokratin med så långtgående lagstiftning”

Trots rädslan efter 11 septemberdåden skulle den svenska FRA-lagen aldrig kunna införas i USA, hävdar kritiker.

– Sverige skulle bli den enda demokratin med så långtgående lagstiftning, säger integritetsexperten Danny O'Brien.

O'Brien, koordinator på Electronic Frontier Foundation (EFF) som bevakar civilrättsliga frågor kring internetanvändande, blev förbluffad när han i fjol började följa den svenska debatten från San Francisco.

– Något som FRA-lagen skulle inte gå att införa i USA. Den skulle strida mot konstitutionen, säger Danny O'Brien.

– Att just Sverige, som varit pionjärland för konsumenträtt och integritet, förberett en sådan lag stör oss på EFF. Andra stater kan ju hänvisa till er för att skaffa något liknande.

Avlyssning i USA

Att USA enligt O'Brien inte skulle kunna stifta en liknande lag innebär inte att avlyssning inte förekommer. Tvärtom.

Visserligen begränsar såväl konstitutionen som Foreign Intelligence Surveillance Act från 1978 myndigheternas rätt att avlyssna sina egna medborgare utan domstolsbeslut. Men de senaste åren har lagstiftningen kringgåtts.

New York Times avslöjade 2005 att National Security Agency (NSA) – en ungefärlig motsvarighet till FRA – med regeringen Bushs goda minne förmått flera telebolag att dela med sig av en mängd information i sina kabelnätverk, och att amerikaners kommunikation med utlandet avlyssnats i smyg.

I fjol infördes det tillfälliga lagtillägget Protect America Act för att göra sådan avlyssning laglig. Tillägget gick ut i februari, och kongressen diskuterar nu om det ska förnyas.

Men EFF och medborgarrättsorganisationen American Civil Liberties Union (ACLU) driver ett 40-tal rättsfall mot telebolagen. Organisationerna hävdar att massavlyssning bedrivits även inrikes, vilket strider mot konstitutionen. Journalister, forskare och ideella grupper sägs ha blivit avlyssnade.

Kohandel i kongressen

I kongressen kohandlas nu om att telebolagen, som Verizon och AT & T, ska få amnesti och slippa rättstvisterna.

– Den avlyssning som NSA ägnat sig åt är mycket mer genomgripande och integritetskränkande än den ökända Patriot Act. Vi vet inte vad de samlat in för uppgifter, säger juristen Barry Steinhardt på ACLU.

Lagpaketet Patriot Act infördes efter terrordåden den 11 september 2001 och gav långtgående befogenheter för övervakning.

– Det speciella med FRA-lagen är att alla svenskar kan hamna i systemet. För det är inte möjligt att sortera ut de egna medborgarna, säger Danny O'Brien, som undrar vad övriga EU-invånare ska tycka om att kommunicera med Sverige.

Han har inga belägg, men tycker det är ”uppenbart” att signalspaningslagen utformats för att dela information med amerikanska myndigheter.

– Det tycker kanske svenska folket är bra. Men en dag kan det hända att Ryssland knackar på FRA:s dörr och ber om hjälp att söka efter tjetjenska rebeller. Då används plötsligt en svensk lag i rysk inrikespolitik. Det är mycket svårt att få insyn i sådant.

TT har förgäves sökt en kommentar från NSA.

Publisert: