”Det finns vissa förhoppningar”

avDavid Nannini Nilsson

Diskussioner om ”IPRED-lagen” inom alliansen

Branschen jublar åt ”IPRED-lagen” medan protesterna rasar på nätet.

Och även inom alliansen är förslaget kontroversiellt.

– Vi jobbar på att det inte ska ut se ut precis som lagrådsremissen, säger centerpartiets rättspolitiske talesman Johan Linander.

Medan arbetet för att slutföra lagförslaget är i full gång pågår en diskussion inom alliansen om hur ”IPRED-lagen” ska se ut.

– Det som är intressant vid det här tillfället är att vi får ungefär lika många mejl för som emot – det är skillnad mot när vi hade diskussionen om FRA-lagen, säger Johan Linander.

”Vissa förhoppningar”

– Just nu diskuteras lagen, så det finns ingen anledning att säga exakt hur vi vill att det ska bli, men alla förbättringar som kan göras i riktningen att fildelare inte ska få kravbrev eller sin identitet utlämnad... sen får vi se hur långt vi kommer, det finns vissa förhoppningar, samtidigt som andra säger att det är stängt, säger Linander.

Men även om det förslag som skickats på lagrådsremiss blir det slutgiltiga så kommer Linander att rösta ”ja”.

– Inte för att jag tycker att det är trevligt att rösta ”ja”, men det är en överenskommelse mellan olika parter, säger Linander.

”Oerhört problematiskt”

Miljöpartiet och vänsterpartiet är särskilt kritiska mot att rättighetsinnehavare ska få möjlighet att kräva ut information om vem som sitter bakom ett visst IP-nummer.

– Jag har svårt att acceptera att privatpersoner eller bolag ska få större rättigheter än polisen har. Det tycker jag är oerhört problematiskt. Men jag vill också poängtera att alla ska ha rätt att få betalt för sitt arbete, även kulturarbetare, säger Kent Persson (v).

– I stort sett får det den effekten att man kränker enskilda människors integritet utan att uppnå någon positiv effekt i form av ökade intäkter för rättighetsinnehavarna, säger Lage Rahm (mp).

Eva-Lena Jansson (s) vill just nu ”inte sätta ned foten i den här frågan”.

”Väl genomtänkt”

– Vi vill att man tittar extra noga på konsekvenserna för den personliga integriteten. Vi vill se hur det ser ut i själva förslaget, säger hon.

Hans Rothenberg (m) tycker att förslaget ”i stort sett varit ett väl genomarbetat och genomtänkt förslag” och Karin Pilsäter (fp) säger att folkpartiet stödjer förslaget och ”står bakom upphovsrätten”.

– Det är inte tillåtet att sno skivor i skivbutiken bara för att det är lätt, säger Pilsäter.

Aftonbladet.se har förgäves sökt kristdemokraternas ansvarige ledamot i näringsutskottet för en kommentar.

Förslag läggs fram i november

I november ska regeringen lägga fram förslaget om den nya lagen.

Enligt justitiedepartementet kommer frågan troligen att behandlas i riksdagen efter årsskiftet.

Om allt går enligt planerna kan den nya lagen börja gälla 1 april 2009.

Så ska lagen fungera i praktiken:

1. En rättighetsinnehavare – exempelvis ett skiv- eller filmbolag – får kännedom om att fildelning sker från en viss IP-adress.

2. Rättighetsinnehavaren dokumenterar fildelningen och IP-numret.

3. Rättighetsinnehavaren väcker talan mot den misstänkte fildelarens internet-operatör i domstol (tingsrätten).

4. Internet-operatören får yttra sig till domstolen.

5. Om rättighetsinnehavarens bevisning anses tillräcklig tvingas internet-operatören att lämna ut information om vilken person som står bakom IP-adressen (vem som tecknat abonnemanget).

6. Rättighetsinnehavaren kan sedan ta kontakt med personen och kräva att fildelningen upphör eller väcka talan mot personen – alltså kräva ersättning i domstol.

ARTIKELN HANDLAR OM

Fildelning