Transfett dubblar risken för prostatacancer

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-01-27

Vanligaste cancerformen i Sverige. 10.000 svenska män drabbas varje år – transfett pekas ut i ny studie

PROSTATACANCER + TRANSFETT = SANT. Amerikanska forskare har hittat ett tydligt samband mellan de konstgjorda fetterna och den vanligaste cancerformen i Sverige – prostatacacer. 10.000 svenska män drabbas varje år och ett par tusen drabbade dör i sjukdomen.

Transfett fördubblar risken för prostatacancer - den vanligaste cancerformen i Sverige.

Det skadliga fettet spelar dessutom en viktig roll då sjukdomen slår till, visar en ny studie som presenteras i Svenska Dagbladet.

Så kallade transfetter, delvis härdade vegetabiliska fetter, finns i en mängd livsmedel inklusive bakverk, färdigmat och snabbmat.

Nu har ett forskarlag vid Harvard school of public health upptäckt en tydlig koppling mellan det kritiserade fettet och den cancerform som är absolut vanligast bland svenska män – prostatacancer.

Mer än fördubblad risk

Risken att insjukna ökade med 121 procent - mer än en fördubbling – för den femtedel av försökspersonerna som hade högst koncentration av transfettsyror i blodet, skriver SvD.

Forskarlaget följade 15.000 män under 13 års tid.

Man analyserade bland annat blodprover samt kost- och livsstilsfaktorer.

Forskarna upptäckte att några speciella transfettsyror var påtagligt inblandade när prostatacancer uppstod. De tycks inte ha haft betydelse när cancern väl bildats.

Slutsatsen presenteras i Cancer epidemiology biomarkers & prevention.

10.000 svenskar drabbas årligen

Sambandet fanns mellan transfetterna och den vanliga, mindre aggressiva formen av prostatacancer.

Varje år drabbas cirka 10.000 svenska män av prostatacancer.

De flesta insjuknar i varianter som är svåra att skilja från den aggressiva cancern. Många patienter överbehandlas därför, med risk för besvärande biverkningar i form av impotens och inkontinens.

Här finns transfetter

Innehållsförteckningen ska ange om en produkt innehåller härdat fett.

Däremot finns det inget krav på att tillverkaren måste ange om fettet är delvis härdat eller fullhärdat. Beteckningen ”delvis härdat fett” innebär att det kan ingå transfett av varierande mängd.

Fullhärdat fett, det vill säga fett som har härdats fullt ut, innehåller inte transfett.

Källa: Livsmedelsverket