Migrationsverket: ”Systemet som skapar problem”

Av: Ebba Thornéus

Publicerad:
Migrationsverket.
Migrationsverket.

Trots att Migrationsverket känner till SKL:s kritik så anser man att ansvaret för att barn och vuxna inte blandas är delat.

Samtidigt menar man att det är bristerna i det nuvarande systemet som skapat problemet.

– Om åldersfrågan avgjorts tidigare i asylprocessen hade man inte hamnat i den här situationen, säger Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket.

Fredrik Bengtsson säger att Migrationsverket känner till kritiken från SKL men att det finns flera aspekter vid åldersbedömning.

Han förklarar att Migrationsverket fram till för ett par år sedan hanterade frågan om ålder innan man gick vidare med asylprövning men att det ändrades efter kritik från justitieombudsmannen. Numera fastställs personens ålder i stället i slutet av asylprocessen.

– Det vi säger till kommunen när en person anvisas dit är att denne inte uppenbart är för gammal men den slutliga bedömningen görs när vi fattar beslut i asylärendet.

Fredrik Bengtsson förklarar att Migrationsverkets initiala åldersbedömning görs vid första mötestillfället och på väldigt kort tid men kompletteras med en fördjupad utredning under asylhandläggningen.

– Om det är uppenbart att en person är för gammal så skriver vi upp åldern direkt men kommunerna ska också göra en egen utredning av varje enskild individ för att se vilket stöd och boende som behövs.

”Detta är en komplex fråga”

Enligt honom har SKL och Migrationsverket därför ett delat ansvar.

– Om kommunen ser att personen uppenbart är för gammal så ska de kontakta oss så att vi kan göra en omprövning, eller själva placera personen på ett annat boende. Samtidigt måste man ha ett underlag som stödjer det då man inte bara kan ringa och säga att någon är 30 år.

Fredrik Bengtsson är medveten om kritiken kring att vuxna och barn blandas men säger samtidigt att det cirkulerar många uppgifter.

– Jag har också hört att det skulle vara 30-åringar som går på gymnasiet – men jag vet inte om det stämmer. Än så länge har jag inte kunnat se att en kommun kunnat belägga dessa uppgifter för oss. Samtidigt säger jag inte att det inte förekommer. Men om uppgifterna stämmer så förstår jag inte varför man inte agerar från kommunens sida.

Fredrik Bengtsson säger att Migrationsverket och SKL diskuterar hur man tillsammans ska jobba med rutinerna. Han beklagar därför att delar av den debatten förs via media.

– Jag tror mer på att träffas och prata om detta då det är en komplex fråga. Samtidigt vet jag att både vi och SKL är överens i grundtanken om att inte blanda barn och vuxna på boendena, säger Fredrik Bengtsson.

Skulle avgjorts tidigare

Dock medger han att dagens system, tillsammans med långa handläggningstider och ökade asylansökningar, skapat de här konsekvenserna. 

– Hade man avgjort åldersfrågan tidigare i asylprocessen hade man inte hamnat i samma situation som i dag. Samtidigt har jag förståelse för justitieombudsmannens linje. Tanken är att frågan om ålder ska vara en del i helheten av asylärendet och vid ett eventuellt avslag kunna överklagas till Migrationsdomstolen. Så var det inte tidigare när åldersfrågan hanterades före själva prövningen av ärendet.

I frågan om åldersbedömningar inväntar Migrationsverket nu Rättsmedicinalverkets utredning i om vilken metod som ska användas.

– Vi vill använda alla pusselbitar som går för att komma så nära sanningen som möjligt. Där är medicinsk åldersbedömning en av dem. Dock har vi inte kunnat använda det på lång tid men när det är igång så kommer vi att göra det, säger Fredrik Bengtsson.

Publicerad: