”Bromsen är oacceptabel”

avArne Höök

Publicerad:
Uppdaterad:

SPF-ordföranden: I genomsnitt
har en person förlorat 46 000

Det talades om att det behövdes naturkatatstrofer för att bromsen i pensionsystemet skulle slå till.

Det räckte med höjd arbetslöshet och fallande börser.

– För en snittpensionär har ­bromsen inneburit en förlust på ­cirka 46 000 kronor under åren 2010 till 2017, säger Christina ­Rogestam i SPF Seniorerna.

Foto: Amanda Lindgren
”ÄR UNDERFINANSIERAT” SPF:s ordförande Christina Rogestam anser att det brådskar att få bort bromsen i pensionssystemet. ”Vi vill ha ekonomisk trygghet”, säger hon.

”Oacceptabelt”.

Det är ordet Christina Rogestam, ordförande i SPF Seniorerna använder när hon talar om bromsens effekter för pensionerna.

– De trodde att pensionssystemet skulle hålla till nästa istid och att bromsen aldrig skulle slå till. Men så blev det inte, säger Rogestam.

Några naturkatastrofer har inte ­behövts för att de självreglerande sänkningarna i pensionsystemet ska inträffa. Tre gånger har det skett ­hittills, 2010, 2011 och 2014. Orsakerna är dels ­finanskraschen 2008, dels att medellivslängden ökat snabbare än det var tänkt – men också att arbetslös­heten bitit sig fast runt sju, åtta procent.

Förlusten: 670 kr per månad

Pengarna från de som arbetar täcker helt enkelt inte utbetalningarna till pensionerna – som sänks. Christina Rogestam menar att det är oacceptabelt att bördorna av kriser på så sätt får bäras enbart av de äldre.

– Förlusten på grund av bromsen uppgår till cirka 670 kronor per ­månad för en genomsnittlig pensionär med en total pension på cirka 16 000 kronor. Det är pengar som vi aldrig får tillbaka. Med all rätt är många medlemmar därför ordentligt upprörda på ­systemet och på att politikerna inte lyssnar, säger Christina Rogestam.

– Pensionerna har under de senaste tio åren stått helt still räknat i dagens penningvärde, samtidigt som lönerna ökat med 20 procent under samma period. Det är en oacceptabel utveckling som bromsen bidragit starkt till.

Hur bråttom är det att förändra den?

– Det brådskar, det finns inget som i dag garanterar att bromsen inte slår till igen. Man kan ju fråga sig hur många löntagare som skulle acceptera att i år, år 2016, få en lön som bara är snäppet högre än den var för sju år sedan. Varför skulle vi seniorer då ­acceptera det, vi vill ha ett pensionssystem som ger ekonomisk trygghet, inte ett som försätter människor i ekonomisk utsatthet som i dag.

”Det är ovärdigt Sverige”

– Det här är mycket allvarligt. ­Pensionssystemet är så pass under­finansierat att nu räcker inte ens ett helt arbetsliv till en rimlig pension. En person som arbetat heltid eller nära heltid i runt 40 år inom exempelvis handel eller vård får en nettopension som bara är några hundralappar högre än garantipensionen. Om ­pensionssystemet inte förändras kommer nya och större generationer fattigpensionärer att skapas. Det är ovärdigt ett land som Sverige.

Hur tycker du att man ska göra?

– Grundproblemet är att pensionssystemet är underfinansierat. Mer pengar måste in i systemet så att det klarar av att betala ut rimliga pensioner och förhindrar att bromsen slår till igen. Men att se över bromsen måste ingå i en större och bredare ­utvärdering av hela pensions­systemet. Det går inte att bara skruva på en liten detalj.

Publicerad: