Värnplikten kan komma att återinföras

1 av 2
NYHETER

Värnplikten kan återinföras 2019. Det väntas föreslås av regeringens utredning om en hållbar personalförsörjning inom Försvarsmakten, skriver Svenska Dagbladet.

Den militära grundutbildningen ska om förslaget godkänns gälla både kvinnor och män.

Förslaget innebär att militär grundutbildning för både kvinnor och män införs om några år, uppger Svenska Dagbladet.

Utredningen tillsattes av regeringen för knappt ett år sedan med uppdraget att ge förslag för hur det militära försvaret på sikt ska kunna ha en hållbar personalförsörjning.

Försvaret ska enligt utredningens direktiv även i fortsättningen "huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas genom enbart frivillig rekrytering".

Enligt Svenska Dagbladet är arbetet snart klart och kommer att slutjusteras i nästa vecka och presenteras i slutet av september.

Redan under 2017 kan landets samtliga 17-åringar få fylla i ett frågeformulär som underlag för kommande urval till mönstringen, skriver Svenska Dagbladet. Personerna skulle då kallas till mönstring hos Rekryteringsmyndigheten 2018 och värnplikten vara igång på nytt 2019.

Några tusen personer i varje årskull på runt 100 000 personer kommer att tas ut till militärtjänstgöring.

Kvinnor och män på lika villkor

Utredningens förslag blir könsneutrala. Kvinnor och män mönstrar på lika villkor utan kvotsystem.

Utredaren Annika Nordgren Christensen, tidigare försvarspolitiker och riksdagsledamot för Miljöpartiet, vill i nuläget inte kommentera utredningens resultat.

– Mitt förslag presenteras i slutet av september då utredningen överlämnas till regeringen och jag kommenterar då. Om man läser direktiven framgår det dock vartåt det lutar eftersom de är tydliga, säger hon till Aftonbladet.

Även om värnplikten återinförs kommer den frivilliga rekryteringen att finnas kvar.

ARTIKELN HANDLAR OM