Varannan svensk saknar förtroende för Postnord

Även ansvarig minister är missnöjd: ”Det är helt oacceptabelt”

Fyra av tio har haft problem med post eller paket det senaste året, visar en ny mätning från Aftonbladet/Inizio.

Varannan svensk har dessutom inget förtroende för Postnord.

– Det är alldeles för dåligt. Jag är inte heller nöjd, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Undersökningen, som genomfördes den 3 oktober, visar att fyra av tio svenskar har erfarenhet av att post eller paket har försvunnit det senaste året. 16 procent uppger att det har hänt en gång medan 25 procent säger att det hänt flera gånger. Fler kvinnor än män har drabbats.

Varannan svensk säger sig dessutom ha litet förtroende för Postnord.

Karin Nelsson, opinionschef på Inizio, säger att frågan om Postnords förtroende ställdes i relation till regeringen och SJ.

– En majoritet av svenska folket uppger att de har litet förtroende för Postnord. När vi jämför med SJ är det ungefär lika många som har litet förtroende för dem.

Det är även fler äldre än yngre som har lägre förtroende för posten.

– Det kanske beror på att det är en viktig samhällsinstitution och något som många äldre alltid kunnat lita på, medan yngre kanske inte har samma förväntningar, säger Karin Nelsson.

”Posten har misslyckats”

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson säger till Aftonbladet att han är fullt medveten om att Postnord inte klarat av att lämna ut brev och paket i den omfattning som är förenligt med uppdraget man fått. Han har även följt Aftonbladets granskning av Postnord, som bland annat visat att personer dagligen får åka flera mil för att kunna hämta sin post.

– Jag tycker att mycket av kritiken har varit riktigt. Posten har i stor utsträckning misslyckats med att sköta sitt uppdrag vilket varit särskilt tydligt i år. Det är helt oacceptabelt att detta har fått fortsätta så länge och att det drabbat så många.

Peter Eriksson säger att han själv inte är nöjd och att det måste ske en kraftig förbättring. Han har själv varit i kontakt med Postnord och Post-och telestyrelsen, PTS, som har tillsynsansvaret.

– De är medvetna om problemet och jobbar väldig intensivt just nu för att ta reda på vad som brustit och vad man borde göra bättre.

Hur kan du påverka det arbetet?

– Jag kan se till att PST sköter sitt uppdrag och utövar tillsyn. Sen kan jag även tala om att jag tycker att detta är orimligt att det inte funkar.

”Är inte nöjd själv”

Peter Eriksson nämner även att det kan krävas en lagändring för att förtydliga Postnords ansvar samt för att informera fastighetsägarna om vad som krävs i frågan om att göra brevinkasten tillgängliga.

– Det är delvis på gång då vi just nu i regeringskansliet ser över en utredning kring postens uppdrag som lades fram för några veckor sedan.

Varannan svensk saknar förtroende för Postnord – är det okej?

– Det är jättedåligt men jag är inte förvånad. Detta är ett väldigt misslyckande för Postnord. Även om de är ett aktiebolag så är det fortfarande statligt ägt och man ska kunna lita på att posten kommer fram i tid. För att förbättra förtroendet krävs kraftiga förbättringar.

Får du själv din post som du ska?

– Där jag bor tar det oftast flera dagar innan den kommer och det är ju ingen bra service. Men jag tycker att lantbrevbäringen fungerar rätt bra.

Omläggningar har medfört störningar

Postnords kommunikationsdirektör Per Mossberg säger att det naturligtvis inte är bra att varannan svensk har lågt förtroende för dem.

– Vi arbetar hårt för att människor ska ha förtroende för oss men som den ledande operatören uppfattas vi ju som hela branschen. Men i dag finns det många som delar ut post och paket, som tidningsdistributörer.

Per Mossberg förklarar att digitaliseringen och minskade brevvolymer har krävt omläggningar i produktionen, vilket medfört servicestörningar.

– Men vi beklagar naturligtvis de som drabbats av våra misstag. Väldigt få av våra brev eller paket försvinner, men ett fel är alltid ett för mycket. Vår ambition är att alla brev och paket ska komma fram oskadda till rätt mottagare i rätt tid. Och normalt klarar vi det.

Peter Eriksson säger att han inte är nöjd med Postnord och att ni inte klarat av ert uppdrag – hur ser ni på det?

– Det är självfallet inte bra om ministern inte är nöjd med oss. Vår uppfattning är att vi sköter uppdraget utifrån förutsättningarna av de kraftiga volymfallen och att vi överträffar de kvalitetskrav som ställs på oss som postoperatör.

– Men vi ska visa att vi kan göra även Peter Eriksson nöjd med oss.

Publisert:

LÄS VIDARE