”Bara risker och inga fördelar”

avWolfgang Hansson

Men Blix tror på en kärnvapenfri värld

1 av 4 | Foto: Casper Hedberg/Scanpix
Blix har fortfarande kvar en mission i livet; att få världens ledare att inse att det inte kan vara vettigt att ha kvar kärnvapen i dagens moderna värld.

Hans Blix är en man som är beredd att ta risker.

Därför säger han ja till kärnkraft men tycker kärnvapnen spelat ut sin roll.

– För kärnkraften överväger fördelarna riskerna, säger han. Kärnvapen har bara risker och inga fördelar.

Trots att Hans Blix, 81, sedan länge uppnått pensionsåldern andas allting i hans centralt belägna Stockholmslägenhet arbete.

Dagens utgåva av International Herald Tribune ligger nonchalant slängd på soffbordet. Inne i det spatiösa arbetsrummet ligger högar av papper i god ordning.

Blix har fortfarande kvar en mission i livet; att få världens ledare att inse att det inte kan vara vettigt att ha kvar kärnvapen i dagens moderna värld.

– Läget i dag är långt mindre farligt än under Kalla kriget. Men fortfarande finns det risk för att kärnvapen avfyras av misstag. Farorna i dag är annorlunda.

Något Blix tycker att många verkar ha glömt.

”Glömmer riskerna”

– I dag marscherar folk mot klimatet istället för mot kärnvapen. Man glömmer bort riskerna och vilka enorma mängder pengar vapnen slukar. Tänk om hälften av världens försvarsutgifter på 1 400 miljarder dollar användes till klimatomställning.

Blix bjuder på kaffe och tunna pepparkakor med små bitar av mandel i. Vi sitter bekvämt nedsjunka i en soffgrupp och diskuterar jordens undergång.

– Största risken i dag är spridningen av kärnvapen, säger Blix. Länder som Pakistan och Indien står utanför internationell kontroll. Iran och Nordkorea likaså. Om Iran skaffar sig kärnvapen kommer länder som Saudiarabien och Egypten också att försöka. Ju fler länder som har kärnvapen desto större blir risken att någon frestas detonera ett vapen.

Han lyfter också fram riskerna med allt det höganrikade uran som finns i forskningsreaktorer runtom i världen. Material som om de kom i händerna på terrorister skulle kunna förvandlas till ett hemmagjort atomvapen med stor sprängkraft.

När Barack Obama tillträdde hade Blix stora förhoppningar att nedrustningen skulle skjuta ny fart.

– Tyvärr har hela hans drive för att avskaffa kärnvapen stannat upp. En dyster nyhet för omvärlden. Framför allt beror det på en mer konservativ säkerhetsopinion i USA. Republikanerna säger nej till nästan allt Obama gör.

Känslomässiga uttryck

Blix är en rationell person. När han talar om kärnvapnen är det utan känslomässiga kraftuttryck. Det är inte rädsla som driver honom utan irritation över att världens ledare kan vara så korkade.

– Vapnen fungerar inte längre som avskräckning. Därför har de också förlorat sitt existensberättigande. I dag är konventionella vapen så pricksäkra och kraftfulla att de är lika avskräckande som kärnvapen.

Tvärtom kan de bidra till att utlösa krig. Israel hotar att bomba Iran om man fortsätter utveckla kärnvapen. Man bombade Saddam Husseins forskningsreaktor 1981 och 2007 vad man tror var en kärnanläggning i Syrien.

Tror på kärnvapenfri värld

Blixt småler sarkastiskt innan han säger.

– Israel har ju sitt eget sätt att hindra spridningen av kärnvapen.

Bästa livförsäkringen ser Blix i dagens globaliserade värld där krig mellan stormakter inte längre känns realistiskt.

– Det ömsesidiga beroendet är enormt i dag, mycket större än under Kalla kriget. Skilsmässa är helt enkel inte möjlig i dag. På sätt och vis en hoppfull situation.

Blix tror att en kärnvapenfri värld är ett realistiskt mål. Han vill inte sätta något årtal som slutdatum men säger "dit är det långt".

– Vi behöver ett bättre töväder mellan Ryssland och USA för att kraftigt kunna minska de arsenaler som finns kvar och få bort den extrema beredskapen som gör att kärnvapen står ständigt redo att avfyras. På kort sikt hoppas jag att det utlovade nedrustningsavtalet mellan USA och Ryssland snabbt blir av och att USA:s kongress godkänner provstoppsavtalet.