Läs och jämför blockens politik

avJohanna Melén

NYHETER

Jobben är den viktigaste valfrågan.

Det tycker både politikerna och väljarna.

Enligt den senaste mätningen ligger Socialdemokraterna efter - fler har förtroende för Moderaterna i frågan.

Här är huvuddragen i alliansens respektive de rödgrönas politik för fler jobb.

(Ett mer heltäckande förslag från de rödgröna väntas den 3 maj – då man presenterar sin gemensamma budgetmotion.)

Så vill de rödgröna skapa fler jobb

Socialdemokraterna förlorade valet på jobbfrågan.

Nu tänker de reparera skadan med bland annat mer utbildning och nya gröna jobb.

Till sin hjälp tar de Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Inför höstens val tänker de rödgröna utvärdera regeringen utifrån den så viktiga jobbfrågan. De ska hävda att 100 000 fler är arbetslösa nu än då, att 70 000 fler befinner sig i utanförskap och att socialbidragen ökat med 50 procent.

Hur de själva tänker lösa jobbfrågan är fortfarande oklart. Först om en vecka presenterar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sin gemensamma budgetmotion med förslag på en gemensam politik. Det här har de presenterat hittills:

Gemensamma rödgröna förslag

Fler bostäder. Bland annat vill man bygga fler hyresrätter och studentbostäder. De rödgröna vill också utöka rot-avdraget till att gälla bland annat flerfamiljshus.

Jobb för unga. Genom ”ungdomslyft” och ”jobbstart för unga” vill man göra det lättare för unga arbetslösa att få jobb. Man vill också utöka antalet utbildnings- och lärlingsplatser för unga. Man vill även skapa fler utbildningsplatser på högskolan. Det ska också bli billigare att anställla arbetslösa unga genom ett skatteavdrag på två tredjedelar av lönekostnaden.

Snabbtåg. Genom att satsa på bland annat snabbtåg och bättre järnvägsförbindelser i Sverige hoppas man skapa mellan 10 000 och 15 000 nya jobb under byggtiden.

Därutöver har de enskilda partierna olika förslag för hur fler jobb ska skapas i Sverige. Här är några exempel.

Socialdemokraterna

Målet är full sysselsättning, delmålet är att höja sysselsättningen till 80 procent i åldersgruppen 20 - 64 år. Särskild vill man satsa på unga och på nyanlända invandrare samt på kvinnor.

Har hittills sagt ja till regeringens tre första jobbskatteavdrag men nej till det fjärde.

Vänsterpartiet

Partiet vill satsa stort på fler anställda i välfärden. I sin budgetmotion från i höstas räknade man med att förslagen skulle leda till 20 000 fler anställda inom vård, skola och omsorg 2010 - jämfört med regeringens politik.

Har hittills sagt nej till regeringens jobbskatteavdrag och vill i stället sänka skatten för sjuka, arbetslösa och pensionärer.

Miljöpartiet

Partiet vill sänka momsen inom tjänstesektorn och sänka arbetsgivaravgiften för små företag med tio procentenheter.

Man vill återinföra friåret som innebär att en person går hem med lön mot att en arbetslös får överta jobbet.

Har hittills sagt ja till regeringens tre första jobbskatteavdrag men nej till det fjärde.

Så vill alliansen skapa fler jobb

Alliansen vann förra valet med hjälp av arbetslinjen.

Sänkta skatter, enklare regler och billigare städhjälp skulle ge fler jobb.

Trots det är arbetslösheten högre nu än då - ändå hävdar Reinfeldt att han är bäst på att fixa jobben.

Inför valet 2006 var arbetslösheten, enligt SCB, 6,5 procent. Då talade den borgerliga alliansen om massarbetslöshet. I dag är motsvarande, säsongsrensade, siffra 9,1 procent. Regeringen hade maximal otur och drabbades efter två års regerande av en global finanskris. Nu skyller man naturligtvis på den - och hävdar att läget hade varit ännu värre om det inte varit för den ansvarsfulla jobbpolitik man fört.

Det här har regeringen gjort för jobben

Sänkta skatter. Skatterna för de som jobbar har sänkts med runt 75 miljarder kronor. Genom att göra det mer lönsamt att arbeta ska fler också vilja arbeta, är filosofin. Regeringen hävdar att jobbskatteavdraget skapat mellan 70 000 och 100 000 nya jobb.

Lägre bidrag. Genom sänkta bidrag och högre kostnad att vara med i a-kassan skulle drivkrafterna för att arbeta öka.

Billigare att anställa. Arbetsgivaravgifterna har halverats för unga mellan 19 och 24 år. Genom nystartsjobb och instegsjobb har det blivit billigare att anställa långtidsarbetslösa, sjuka och nyanlända invandrare. För att fler unga ska få jobb har regeringen satsat på fler lärlingsplatser samt en särskild yrkeshögskola. Man har också infört jobbgaranti för alla under 25 år. Genom rut- och rotavdrag (avdrag för tjänster i hemmet) blev det billigare att anlita till exempel en städare eller snickare för hjälp i det egna hemmet.

Enklare regler. Alliansen lovade att göra livet lättare för inte minst Sveriges mindre företag. En hel del har också gjorts, som förändringen av de så kallade 3:12-reglerna. Den sociala tryggheten för företagare har också förbättrats.

Det här vill alliansen göra om de vinner valet i höst

Behålla rot- och rutavdragen.

Fler nystartsjobb för äldre (55+).

Tillfällig satsning på sommarskola samt fler sommarjobb för unga i år.

Avskaffad revisionsplikt för mindre företag.

Tidigare start av olika infrastrukturprojekt, som vägbyggen.

Om ekonomin tillåter vill i alla fall Moderaterna gå vidare med ytterligare sänkt skatt för de som jobbar.