Tufft att hamna utanför systemet

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Varken a-kassan, försäkringskassan eller socialtjänsten kan hjälpa

Allt fler sjuka hamnar utanför systemet och blir utan ersättning.

De kan varken få hjälp av a-kassan, försäkringskassan eller socialtjänsten.

– Det finns ju dom som inte hade någon sjukpenninggrundande inkomst innan de kom till oss. Det är de som hamnar mellan stolarna, säger Cecilia Udin, försäkringskassans nationella samordnare.

Reglerna kring sjukersättning förändrades drastiskt den 1 juli 2008. Tidigare räckte det med att arbetsförmågan bedömdes vara nedsatt för ett år framåt för att man skulle kunna ha rätt till sjukersättning från försäkringskassan.

Arbetsförmedlingens regi

I dag är ersättningen bara till för dem som är så sjuka att de aldrig mer kommer att kunna arbeta.

– Även om man har haft tidsbegränsad sjukersättning tidigare så ska man kunna få en arbetslivsintroduktion i tre månader. Tanken är att man när den begränsade tiden är slut ska gå över i arbetsförmedlingens regi, säger Cecilia Udin.

För dem som tvingas lämna försäkringskassan och istället skrivs in hos arbetsförmedlingen ska aktivitetsstöd betalas ut.

– Vissa klarar bara av att gå ett par timmar i veckan eller någon timme per dag, då kan man göra det och få helt aktivitetsstöd ändå. För de flesta ska kunna gå i åtgärder, säger Cecilia Udin.

Utan ersättning

De personer som arbetsförmedlingen inte kan hitta ett lämpligt arbete åt och som tidigare hade en tidsbegränsad sjukersättning kan få hjälp av försäkringskassan.

Men bara om de hade en sjukpenninggrundande inkomst innan de skrevs in hos försäkringskassan första gången. Annars blir det ingen ersättning och den enda lösningen blir att vända sig till socialtjänsten.

Men det är inte säkert att de heller kan hjälpa.

Leva på 6 050 kronor

När man söker försörjningsstöd från socialtjänsten görs en ekonomisk utredning. Den bygger på hela hushållets gemensamma ekonomi.

Fasta kostnader, sjukvårdskostnader, medicinkostnader och andra utgifter i hushållet utreds tillsammans med gemensamma inkomster och eventuella tillgångar.

– Riksnormen är på 6 050 kronor för en familj och för en ensamstående 3 680 kronor. Det är beslutat av riksdagen och är samma över hela landet. Det kan bli en chock för människor att få veta att det är så lågt, det är tufft att få det beskedet, säger Marie Ackerup, tf enhetschef vid Södermalms stadsdelsförvaltning.

Hon fortsätter:

– Vi gör samma ekonomiska utredning på de här personerna som på vem som helst som söker försörjningsstöd. När vi skickar ut en informationsbroschyr så kanske de förstår att det inte är någon idé att söka så vi får inte så många ansökningar från den här gruppen. De som vi har fått in är ofta ensamstående och helt utan inkomster, säger Marie Ackerup.

Publicerad: