Svenskarna dåliga på att skydda sina hus

NYHETER

76 procent av svenskarna skyddar inte huset mot översvämningar

Efter den långa, kalla vintern finns stor risk för höga vattenflöden. När rekordvärmen slog till i helgen utfärdade SMHI en varning för höga vattenflöden i flera svenska landskap.

Men en enligt en undersökning är det få som skyddar sina hus mot eventuella översvämningar. Hela 76 procent säger att de inte vidtagit några åtgärder alls.

Försäkringsbolaget Trygg Hansa står bakom undersökningen där man kunde konstatera att 76 procent av svenskarna inte skyddade sina hus mot översvämningar.

Minst orolig för att huset skulle drabbas av en översvämning var Stockholmarna, där svarade 95 procent att de inte var oroliga för vårfloder.

De var bäst

De som gjorde mest för att skydda sina hus var personerna i Gävleborg, Dalarna och Jämtland, där var det 69 procent som berättade att de gjort något för att skydda sitt hus.

Undersökningen, som genomfördes i april, visar att den vanligaste förebyggande åtgärden, som 16 procent av de svarande i undersökningen hade vidtagit, var rensning av takrännan. 14 procent hade skottat rent runt sina husväggar och 8 procent hade undersökt golvbrunnen.

ARTIKELN HANDLAR OM

Trädgård