Andra tajta val vi minns

Publicerad:
Uppdaterad:
Thorbjörn Fälldin blev statsminister 1979 efter ett svettigt val.
Foto: STIG-GÖRAN NILSSON
Thorbjörn Fälldin blev statsminister 1979 efter ett svettigt val.

NYHETER

Valet 1979

Riksdagsvalet hösten 1979 såg på valnatten ut att bli en seger med ett mandat för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna över de borgerliga partierna.

Men segerglädjen kom av sig då det visade sig att ett mandat skulle kunna byta sida när söndagspoströsterna och de sista utlandsrösterna hade räknats.

Så blev också fallet. När alla rösterna var räknade fick de tre borgerliga riksdagspartierna till slut sammanlagt 175 mandat och de två övriga riksdagspartierna 174 mandat.

Valet 1973

Båda blocken fick 175 mandat vardera. Det parlamentariska läget med lika många mandat för varje block ledde till att regeringen i större utsträckning än tidigare tvingades söka breda lösningar.

Det parlamentariska förhållande som rådde fick i efterhand namnet Lotteririksdagen eftersom man var tvungen att ta till lottning vid de frågor där riksdagen inte kunde enas i flera omröstningar.

Källor: NE.se, Wikipedia

Publicerad: