Massakern på Öland som krävde hundratals liv

avTT

Publicerad:
Foto: Daniel Lindskog
I Sandby borg har arkeologerna hittat sammanlagt sex smyckesgömmor som blev kvar efter attacken, där denna fint ornamenterade brosch ingick.
Foto: Daniel Lindskog
Arkeologer har också hittat resterna av 26 skelett, var av många bär spår av brutalt våld. Här pusslar arkeologen Clara Alfsdotter ihop resterna av ett av dem.
Foto: Daniel Lindskog
Antagligen grävdes smyckesgömmorna ner inne i husen strax före attacken. Här en annan brosch av silver.
Foto: Daniel Lindskog
Även ringar och romerska guldmynt har hittats i gömmorna.
Foto: Daniel Lindskog
Inga vapen har hittats dock, förutom rester från dem, som denna knapp tillhörande ett svärd. Vapnen tog förövarna antagligen med sig och offrade i en närbelägen sjö eller mosse, tror forskarna.
Foto: Sebastian Jacobsson
Sandby borg ligger nära vattnet på sydöstra Öland. Inuti borgen, som är cirka 5 000 kvadratmeter stor, fanns hus och en gata.

För drygt 1 500 år sedan inträffade en nästan ofattbar massaker på Öland då runt 200 människor, gamla som unga, skoningslöst slogs ihjäl. De döda lämnades sedan kvar, vilket ger forskarna en unik inblick i hur människorna levde och dog.

Ett fruset ögonblick, nästan som om tiden stått stilla – i drygt 1 500 år.

Så beskriver Helena Victor, arkeolog och projektledare vid Kalmar läns museum, det fynd som torde vara varje arkeologs våta dröm.

Inuti en stor borg, Sandby borg, alldeles vid vattnet på östra Öland, finns de orörda resterna av en ofattbar massaker.

– Vi vet inte, men uppskattningsvis är det mellan 200 och 250 människor som har dött. Många visar tecken på våld. En del har fått huvudet avhugget, andra skallen krossad. Ingen skonades, verkar det som. Det finns både gamla och spädbarn bland de döda. Det måste ha varit oerhört brutalt, säger Helena Victor.

Orolig tid

Men det mest anmärkningsvärda, säger hon, är att kropparna sedan lämnades kvar precis där de dog. Inuti husen eller på gatan utanför.

– De är inte begravda, vilket är extremt ovanligt. Även djuren lämnades kvar inne i borgen där de sedan dog av svält, säger Helena Victor.

Det började redan 2010 då arkeologer hittade några smyckesgömmor inuti borgen. Först året efter påbörjades själva utgrävningarna, till en början i mindre skala.

– Vi grävde tre små schakt och i alla hittade vi skelettdelar från människor och då förstod vi att något var konstigt, eftersom man normalt begravde sina döda vid den här tiden, säger Helena Victor.

Fynden har daterats till sent 400-tal, det vill säga under den så kallade folkvandringstiden, en orolig tid då hunnerna invaderade delar av Europa och olika folkslag förflyttade sig på kontinenten samtidigt som romarriket föll samman, en röra som gav upphov till krig och konflikter.

– Även på Öland var det turbulent, eftersom de normala kontaktvägarna söderut skars av under den här tiden. Om man ville ha något eller utvidga sitt område var man tvungen man ge sig på grannen i stället, säger Helena Victor.

Förräderi?

Sandby borg var en av minst 15 liknande borgar på Öland. Borgarna fungerade som en slags tillflyktsort dit människorna i dess omedelbara närhet flydde till under orostider.

– Det var små kungadömen. Antagligen flydde de här människorna till borgen och sedan blev de utsatta för ett förräderi eller liknande, att någon öppnade porten in till borgen. För oss arkeologer innebär det en unik möjlighet att studera en ögonblicksbild av hur livet var då. Vid en eldstad har vi exempelvis hittat resterna av en halv sill. Så plötsligt måste attacken ha kommit, säger Helena Victor.

TT: Men varför lämnades kropparna kvar?

– Antagligen som ett statement av förövarna. 'Så här brutala är vi och så här går det om ni bråkar med oss'.

Smycken och mynt

Borgens insida är 5 000 kvadratmeter, även om forskarna bara grävt ut 490 kvadratmeter, en knapp tiondel.

– Hittills har vi bara hittat rester från 26 personer, men vi hittar skelettdelar överallt där vi gräver. Så gissningsvis handlar det om mellan 200 och 250 personer som slogs ihjäl den där dagen för drygt 1 500 år sedan. Målet är inte att gräva ut hela borgen, bara tillräckligt mycket för att vi ska kunna berätta hela historien, säger Helena Victor.

Forskarna har också hittat sammanlagt sex smyckesgömmor.

– De gömdes i husen före attacken och blev kvar. Det är smycken, pärlor och romerska guldmynt. Men vi har inte hittat några vapen. De togs nog med av förövarna och offrades i en närbelägen sjö eller mosse, vilket var vanligt vid den här tiden, säger Helena Victor.

Trots att fyndet är flera år gammalt är det först nu som det publiceras i en internationell tidskrift, Antiquity.

– Sedan dess har New York Times, BBC och The Guardian hört av sig, säger Helena Victor.

– Det måste ha varit oerhört brutalt.

Arkeologen Helena Victor om den massaker som ägde rum på Öland för drygt 1 500 år sedan.

Publicerad: