”Vi har inte blivit köpta”

avJoachim Kerpner, Eva Buskas, Johanna Melén

Foto: ola åkeborn
på gång Rören finns redan i Verkö hamn utanför Karlskrona.

Nordstream har satsat över hundra miljoner på att smörja tänkbara kritiker.

Resultat: yrkesfiskarna sade ja till gasledningen genom Östersjön och Slite fick en ny hamn.

–?Vi har fått Gotlands bästa kaj, säger tekniske direktören Bertil Klintbom.

I går fick rysk-tyska konsortiet Nordstream den svenska regeringens ja till att bygga gasledningen genom svensk ekonomisk zon i Östersjön.

Men beslutet har inte varit gratis. Nordstream har satsat mångmiljonbelopp på att få kritikerna med sig:

I Karlskrona betalade Nordstream hamnavgifter i förskott, totalt 30 miljoner kronor.

Gotlands kommun fick 70 miljoner för att rusta upp hamnen i Slite, formellt ett förskott på hamnavgifter.

Miljoner – till fåglar

Länsstyrelsen på Gotland fick via länsmuseet 3,2 miljoner till marinarkeologiska undersökningar.

Gotlands högskola fick 5 miljoner till ett forskningsprojekt om fåglar i Östersjön.

Yrkesfiskarnas förbund får 20 miljoner: 18,5 miljoner går till enskilda fiskare för att köpa ”gasledningssäkra” trålredskap. Resten, 1,5 miljoner, går till förbundet för ”oförutsedda olägenheter”.

Enligt ordföranden Henrik Svenberg hade Fiskeriförbundet sagt nej till gasledningen om man inte ”tog bort konflikten mellan ledningen och fisket”.

Det låter som att ni har blivit köpta?

–?Att kalla det att bli köpta tycker jag inte stämmer. Vi har hittat en balans, säger Henrik Svenberg.

Enligt miljöminister Andreas Carlgren (C) är regeringens ja resultatet av en ren miljöprövning. Men Stefaan De Maecker, miljöpartist i Gotlands kommun, är övertygad om att Nordstreams lobbying spelat roll för beslutet:

–?Det säger sig själv när man ser hur Nordstream agerar, strör ut pengar på olika projekt och hur den ryska och tyska regeringen trycker på i frågan, att det här inte bara är en torr rättsprocess.

”Alla gör så här”

Men Lars O Grönstedt, seniorrådgivare till Nordstreams ledningsgrupp, tillbakavisar att företaget försökt köpa ett positivt beslut. I stället har de gjort investeringar och uppfyllt miljökrav som projektet tvingat fram:

–?Den enda som vi har gjort är i så fall den marin­arkeologiska undersökningen. I övriga delar har vi gjort kommersiella överväganden som vi skulle ha gjort oavsett vad opinionen tycker om det.

–?Alla företag gör så här. Tar du Telia eller Volvo ägnar de sig åt betydligt mer omfattande sponsring än vi har gjort för att få en god allmänbild.

Läs mer: