”Folk vräker ur sig vad som helst”

avSusanna Vidlund

NYHETER

Försäkringskassans anställda om sin arbetssituation

En myndighet i kris.

En försäkringskassa vars personal toppar sjukstatistiken över de statligt anställda.

Nu berättar de anställda för aftonbladet.ses läsare om situationen på deras arbetsplats.

Eftersom många är rädda att förlora jobbet, är samtliga anonyma.

Hon är sjukpenninghandläggare och berättar att deras sociala arbetssituation har försämrats mycket. Delvis på grund av mediernas rapportering om nya regler och beslut som har fattats.

– Det har sänkt stämningen på kassan överlag och har blivit psykiskt jobbigt nu när man pratar med kunderna i telefon. Folk vräker ur sig vad som helst om det av olika anledningar inte går att bevilja en ansökan, mycket svordomar, osakliga otrevligheter och påhopp och nära hot i många fall.

För många fel

En annan anställd vittnar om att omorganisationen av Försäkringskassan, har lett till problem.

– När det gäller beslut så får vi höra från ledningen att alla kunder vill ha ett snabbt beslut hellre än rätt beslut och det känns otroligt jobbigt för oss som jobbar.

Till följd av det måste handläggarna slopa vissa kontroller, vilket leder till problem för både Försäkringskassan och dess kunder.

– Det blir mycket fel i beslut och det tar otrolig tid när vi sedan skall rätta dessa beslut. Jag tror att återkraven har ökat.

Många har fått nya arbetsuppgifter, men stödet från cheferna saknas.

– Ledningen har inte varit synlig för medarbetarna. När det gäller handläggning så är den utspridd över landet och ingen vet vem eller var olika ärenden handläggs och vi sitter länge och söker både på telefon och i våra register för att hitta någon kontaktperson som kan hjälpa till.

Kritik mot politikerna

En annan kvinna som kontaktat aftonbladet.se berättar att hon har jobbat vid Försäkringskassan i cirka 20 år.

– Jag är så trött på att vi som arbetar på Försäkringskassan hela tiden får kritik för att vi verkställer det våra folkvalda politiker har bestämt att vi ska göra. Vi sitter inte själva och hittar på allt eftersom. Det blir inte lättare när de folkvalda politikerna också kritiserar oss för att vi strävar efter att efterleva de lagar och regler de beslutat om, konstaterar hon.

Arbetssituationen har förändrats under tiden hon har arbetat där.

– När jag började på Försäkringskassan så hette det att vi skulle hjälpa människor i livets alla skeden. Numera ska vi helst inte svara i telefon, inte ta emot några besök och helst inte betala ut några pengar heller. Ingen av dem som har arbetat i några år trivs med hur det har blivit. Vi skulle ju finnas där för att hjälpa människor!

De ständiga omorganisationerna och bristen på stöd från cheferna, gör inte saken bättre. Många anställda är rädda för att förlora jobbet.

– De anställda har skrämts till tystnad, för om man inte finner sig i läget så kan man bli "övertalig". Och läget kommer bara att bli värre och värre, eftersom de som har erfarenheten och kunskapen nu väljer att lämna det sjunkande skeppet.

Utskälld av kunder

En kvinna i 50-årsåldern som har arbetat ett antal år inom Försäkringskassan, berättar att hon just nu har omkring 150 ärenden som hon ska utreda, bedöma och fatta beslut om.

– Varje dag kommer det in nya ärenden, nya dokument i ärenden, personer vill bli uppringda, telefonen ringer, jag ringer mycket och försöker få kontakt med personer som är lika svåra att nå som jag.

Eftersom det sker många förändringar inom rutiner och lagar, måste de anställda hållas uppdaterade.

– Det är nödvändigt förstås men det tar mycket tid. Omorganisationen har gjort att ett mer eller mindre totalt kaos råder och vi är många som jobbar och jobbar och ändå blir vi aldrig klara i tid.

Arbetsdagarna blir ofta långa.

– Övertid hör till vardagen likaså att bli utskälld, men jag måste ändå säga att våra försäkrade i det stora hela är tålmodiga och förstående trots allt.

Hoppas på bättre tider

En anställd som hör av sig berättar att hon hoppas att det blir bättre på jobbet i år. Hon är precis som många andra rädd för att berätta om sin arbetssituation.

– Försäkringskassans anställda är lojala och rädda för att berätta hur det är "innanför väggarna", rädda om sina anställningar! Vi litar inte på anonymiteten som utlovas, därför hittar man få kommentarer om "helvetet" som råder med stress, övertid och helt otroliga krav på vad vi ska prestera och producera. Vi ska vara som maskiner!

Könsord och magsår

Utskällningar är det många anställda vid Försäkringskassan som vittnar om.

– Vi är många som mår jättedåligt, vi blir kallade för de ena könsordet efter det andra, och det tycker våra chefer att vi ska ta.

Den anställde berättar att även cheferna skäller på dem som tar en rast som kan bedömas som lite för lång.

– Jag och många med mig är helt slutkörda, helgerna ligger man på soffan och orkar inte ens ta ett telefonsamtal. Släkt och vänner undrar varför man inte vill göra något längre.

Problemen med IT-systemet leder också till en ökad stress bland de anställda.

– Folk har högt blodtryck, andra har fått magsår.

Får vänta som alla andra

Det hårda arbetskllimatet tär på krafterna, vittnar många om.

– För mig och mina arbetskamrater innebär detta cirka 20 till 30 övertidstimmar per månad, konstaterar en anställd.

Hon har reagerat på en del av aftonbladet.ses läsarinlägg där många går till hårt angrepp mot anställda vid Försäkringskassan.

– Att anta att alla på Försäkringskassan skulle ha en taskig attityd, det är ju att dra alla över en kam. En annan sak jag stöts av är att vissa tror att vi har andra förmåner än andra i samhället. Det är fel!

Anställda inom Försäkringskassan får ringa till kundtjänst precis som alla andra.

– Jag har själv väntat på föräldrapenning i 40 dagar, trots påringning till Försäkringskassan. Hur kan folk vara så hårda att de skriver att de hoppas vi blir sjuka så vi får känna på hur det känns? Vi vet och får vänta som alla andra.