Här är Reinfeldts nya rekordlön

Grattis Fredrik Reinfeldt.

Nästa vecka får du löneökning.

135 000 kronor i månaden är statsministerns nya lön.

Fredrik Reinfeldt.
Fredrik Reinfeldt.

I spåren av den ekonomiska krisen har det höjts röster om att statsrådens löner borde frysas.

Så blir det inte.

Nyligen satte sig statsrådsarvodesnämnden ned för att ta tag i årets uppdrag – höja ministerlönerna.

– Nämnden finns för att se över lönerna, det sker regelbundet, säger ordföranden Ove Nilsson.

Ledamöterna baserar höjningarna på bland annat löneutvecklingen för andra statliga ämbeten. Den ser också över kostnadsutvecklingen i samhället för de senaste åren.

”Dags gör höjning”

– Vi fann ganska stora ökningar för både 2007 och 2008 och beslutade att det var dags att höja statsrådens löner från och med den första juli.

Reinfeldt får mest, med en ökning på 4000 kronor i månaden. De övriga ministrarna får nöja sig med en höjning på 3000 kronor och landar på 108 000 kronor i månaden.

De senaste tio åren har statsministerns lön klättrat med drygt 50 procent. Göran Persson fick 88 000 kronor i månaden år 1999. Från och med nästa vecka tjänar Fredrik Reinfeldt 135 000 kronor i månaden.

Procentuellt sett är ökningen något högre än för andra yrkesgrupper. För arbetare har lönerna ökat med 40 procent de senaste tio åren och för tjänstemän 48 procent visar LO:s statistik.

Publisert: