Hård studentkritik mot Jan Björklund

avLina Thorén, Minimedia

"Han är konservativ och saknar visioner"

Rasmus Wennergren är lärarstudenten från Malmö som inte nöjer sig med att sitta i klassrummet och klaga. Han har startat debattgruppen ”Sista ordet” som öppet kritiserar utbildningsminister Jan Björklund.
– Han är konservativ, ytlig och utan större visioner, säger Rasmus Wennergren.

Foto: Lasse Allard
Jan Björklund får hård kritik från studentgruppen "Sista ordet".

Den senaste tiden har den svenska skoldebatten kretsat kring vikten av betyg, ordning och disciplin i skolan. Rasmus Wennergren, som sitter i kåren och ansvarar för representation och studentärenden inom lärarutbildningen på Malmö högskola, tycker att debatten är snedvriden. I september förra året startade han den kritiska utbildningspolitiska gruppen ”Sista ordet”, som ska ta upp de frågor som hamnat i bakgrunden i utbildningsminister Jan Björklunds skol-Sverige.

– Vi tycker att skoldebatten har blivit för ytlig, förklarar Rasmus Wennergren. Utbildningsministern är konservativ och pratar mer om disciplin och ordning än om kärnfrågorna.

Kärnfrågorna bortglömda

Kärnfrågorna är, enligt Rasmus Wennergren och ”Sista ordet”, frågor som rör grunden för hela utbildningsväsendet: Varför har vi en skola? Vad ska skolan göra?

– Det är våra stående frågor, säger Rasmus Wennergren. Det känns som att ingen har fokuserat på dem sedan 70-talet. Utbildningsminister Jan Björklund verkar inte ha några visioner om detta.

”Sista ordet” består av mellan 10 och 20 studenter från Lärarutbildningen på Malmö högskola. De träffas och diskuterar, skriver debattartiklar och håller på att starta en blogg. Målet är att ändra fokus på skoldebatten.

– Vi ställde frågan ”Varför har vi en skola?”, till förra utbildningsministern Thomas Östros. Han kunde inte svara på den. Och det verkar inte nuvarande utbildningsministern heller kunna, säger Rasmus Wennergren.

Liberal debatt

De blivande lärarna har skrivit ett antal uppmärksammade debattartiklar där de undrar hur det går ihop att en regering som kallar sig liberal vill ha en mer centralstyrd skola.

– Björklund pratar om att individen och lärarnas ämneskunskaper är så viktiga. Samtidigt görs lärarutbildningen om så att lärarna blir mer generalister, berättar Rasmus Wennergren.

På Malmö högskolas lärarlinje är studenterna mycket intresserade av vad som sker med utbildningen. Framtiden ser oviss ut.

– Utbildningsministern verkar inte ha några större visioner. Det ställs orimliga krav på att lärarna ska lösa problem som varken rör pedagogik eller ämneskunskap, utan problem som bottnar i hur samhället ser ut, konstaterar Rasmus Wennergren.

”Flummiga”

”Sista ordet” har fått kritik för att vara för ”flummiga”.

–  Vi vill helt enkelt inte ha en mer centralstyrd lärarutbildning, säger Rasmus Wennergren. Det är viktigt att utbildningen är dynamisk.

Enligt ”Sista ordets” grundare är centralstyrda institutioner som kyrkan och militären påväg ut. De är omoderna.

–  Samtidigt vill Jan Björklund skapa klassiska gamla institutioner i skolan, med hård disciplin och betygshets. Det går vi lärare som är under utbildning inte med på. Därför har jag skapat en utbildningspolitisk grupp som ska försöka föra in perspektiv i den svenska skoldebatten, säger Rasmus Wennergren.

Tema högskola har sökt Jan Björklund för en kommentar, men han har inte tid att svara på kritiken, enligt pressekreterare Anna Neuman.