Får titeln Herr Jonas Bergström

Av: Joachim Kerpner

Publicerad:
Uppdaterad:

Jonas Bergström blir förmodligen inte prins.

Det mesta tyder på att hans titel blir ”Herr Jonas Bergström”.

–?Det finns inget krav på att han ska bli prins, säger statsvetaren Gunnar Falkemark.

För att Jonas Bergström ska få gifta sig med prinsessan Madeleine måste kungen be regeringen om lov.

Så här står det i successionsordningen:

”Prins och prinsessa av det kungliga huset må ej gifta sig med mindre regeringen på hemställan av konungen därtill lämnat samtycke. Sker det ändock haver han eller hon förverkat arvsrätt till riket för sig, barn och efterkommande.”

Men när det gäller vilken titel en prinsessgemål ska få, så står det inget om det i successionsordningen. Det är helt enkelt upp till kungen att fatta det beslutet.

Visserligen kommer kronprisessan Victorias make att tituleras prins Daniel. Men å andra sidan kallas till exempel prinsessan Christinas make Herr Thord Magnusson.

Behöver inte bli prins

Gunnar Falkemark, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger:

–?Nu har vi nyligen fått en extra prins, men det gäller bara kronprinsessans make. Här finns inget tvång att Jonas Bergström också ska bli prins. Jämför med prinsessan Christinas make, han blev ju inte prins Magnusson.

Publicerad: