Kinas minskade utsläpp är ingen minskning

Inför Köpenhamn har Kina för första gången satt utsläppsmål.

Övriga världen applåderar initiativet från klotets värste nedsmutsare.

Ingen har velat vara ofin nog att påpeka att Kinas åtgärder är något av en klimatbluff.

Kina släpper ut mer växthusgaser än något annat land. Man har passerat USA som är överlägsen miljöbov räknat per invånare.

Alla vet att utan kraftfulla åtgärder från dessa två länder så är varje nytt klimatavtal tämligen värdelöst. Därför gläder sig omvärlden även åt väldigt lite.

Som när Kina nyligen meddelade att man tänker minska sin koldioxidintensitet med 40-45 procent år 2020, jämfört med 2005.

På pappret låter det kraftfullt.

Ökar uppvärmningen

I praktiken betyder det att växthusgaserna från Kina kommer att fortsätta öka kraftigt i många år till. Misslyckas Kina uppnå målet blir det inga straff.

Det enda Kina frivilligt åtar sig är att för varje tiokrona av BNP så ska utsläppen bli mindre. Eftersom Kinas ekonomi växer med tvåsiffriga tal och förväntas göra det länge än så ökar också utsläppen.

Den långsammare takten uppnås med en massutbyggnad av kärnkraft.

Givetvis är det bättre att Kina släpper ut mindre per tiokrona som produceras än att inte minska utsläppen alls. Men det döljer inte att Kina ändå fortsätter öka på den globala uppvärmningen.

Enligt klimatexperterna måste jordens totala utsläpp minska kraftigt för att målet om en maximal temperaturökning på två grader ska kunna uppnås.

Ledarna dribblar med siffrorna

När länder som Kina och Indien fortsätter öka sina utsläpp ökar pressen på de rika länderna att göra mer.

Här pågår en katt- och råttalek mellan Kina och USA. Klimatfrågan är viktig både för den ekonomiska konkurrenskraften och maktbalansen mellan länderna.

Det var ingen slump att Kina offentliggjorde sitt löfte dagen efter att president Obama äntligen utlovat en amerikansk minskning av koldioxidutsläppen.

Även han dribblar med siffrorna för att få minskningen att verka större än den är. Om man räknar om siffrorna så åtar sig USA bara en minskning med tre procent fram till år 2020. Jämfört med EU:s 20 procent.

Då ska man komma ihåg att båda dessa mål är rejält under vad som krävs för att stoppa uppvärmningen av klimatet.

Enligt Kyoto-avtalet behöver utvecklingsländerna inte binda sig för några utsläppsminskningar. Det skulle hindra dem från att öka befolkningarnas standard.

Detta blir en stor knäckfråga för det nya, bindande klimatavtal som alla hoppas ska bli resultatet av Köpenhamnsmötet.

Hur ska en tillräcklig minskning av utsläppen kunna uppnås om inte även stora utvecklingsländer som Kina och Indien verkligen minskar sina utsläpp?

I något läge måste klimatbluffen synas.

Aftonbladets
bloggar
Aftonbladets
bloggar
Aftonbladets
bloggar
Aftonbladets
bloggar

ANNONS