Alliansen vill skärpa straffen för grova våldsbrott

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

NYHETER

De fyra alliansledarna höll i dag pressträff i Rosenbad och presenterade de åtgärder för kriminalpolitiken de vill genomföra nästa mandatperiod.

Skärpta straff och nya brottsrubriceringar, var några av förslagen.

– Vi avser att skärpa straffen för grova våldsbrott, säger statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

Statsminister Fredrik Reinfeldt inledde med att berätta att det faktiskt är fallande brottslighet över hela världen, och att de grova våldsbrotten blir allt färre, även i Sverige.

Men trots det vill Alliansen skärpa straffen för de grövsta brotten. Det kommer att göra att de som är allra mest hänsynslösa mot sina medmänniskor blir inlåsta under längre tid, ansåg statsministern.

– Det mest verkningsfulla sättet att få igenom en straffskärpning är att höja minimistraffen, sa Fredrik Reinfeldt.

Alliansen vill skärpa minimistraffet för följande brott: dråp, synnerligen grov misshandel, grov misshandel, grovt rån, grov utpressning, grovt olaga hot och grovt olaga tvång.

– Dessa är de grövsta, mest hänsynslösa brotten, som finns i Sverige, sa Fredrik Reinfeldt.

Straffskärpning leder dock inte till brottsligheten sjunker, fortsatte han.

– Men de utdömda straffen nu återspeglar inte den kränkning och avsky som människor känner.

”Skärpt reaktion”

Han fortsatte med att förklara att en skärpning av straffen skulle visa att samhället sätter ner foten mot de som är grovt kriminella.

– Det här är ett sätt att bättre återspegla hur samhället ser på den grova brottsligheten, det blir en tydligare och skärpt reaktion.

Alliansen kommer också att be en utredare att titta på möjligheten att minska straffrabatten, det vill säga att strafftiden minskas totalt om man dömts för flera brott.

Folkpartiets Jan Björklund fortsatte med att visa upp en fotboja inför pressuppbådet. Något som ofta används för våldsamma män som fått besöksförbud mot sin partner.

– En viktig förändring är att fotboja ska användas mycket oftare vid kontaktförbud. Vi måste göra mer för att skydda dessa hotade kvinnor, sa Jan Björklund.

Han fortsatte:

– I sammanhanget spelar kvinnojourer stor roll i Sverige. Det är inte lätt för en kvinna att anmäla sin före detta man som man kanske har barn ihop med. Dessa kvinnojourer gör ett fantastiskt jobb.

Den fortsatta satsningen på 20 miljoner per år till kvinnojourerna vill man ska fortsätta, enligt alliansförslaget.

Björklund berättade också att Alliansen vill skärpa straffen även för människohandel, trafficking, ett brott som ökar.

Utreda sexualbrotten

Centerpartiets Annie Lööf blev den som presenterade de föreslagna alliansåtgärderna kring sexualbrott. Alliansledarna vill att en utredning ska tillsättas angående våldtäktsbrott, där man bland annat ska titta på varför så få våldtäktsåtal leder till fällande dom, och om en samtyckeslagstiftning är möjlig.

Två nya brottsrubriceringar presenterades som förslag: För synnerligen grov våldtäkt, och oaktsam våldtäkt. Rubriceringen oaktsam våldtäkt förklarade Lööf på följande vis:

– Det är där gärningsmannen inte insett, men borde ha insett, att det var en oaktsam våldtäkt, säger Annie Lööf.

Ytterligare en ny brottsrubricering man vill se för en annan kategori brott är brottet inbrottsstöld.

Kristdemokraternas Göran Hägglund, pratade till slut om återfall i brott, och den begränsade villkorliga frigivning som Alliansen vill införa för den som sitter på anstalt.

– Vi vill lägga en större vikt vid att förebygga återfall. Vi vill se nya former för samverkan mellan Kriminalvården och andra myndigheter för att förbättra möjligheten att återgå till ett normalt liv. Det kan vara samverkan som gör att något annat väntar när man släppts ut än bara de gamla kompisarna. Annars är det väldigt lätt att falla tillbaka igen.

Kriminalvården ska därför få utreda utslussningsåtgärder. Alliansen vill också stärka möjligheten till yrkesutbildning på anstalter, enligt det nya förslaget.

Statsministerkampen

■ ■ Fredrik Reinfeldt (M) och Stefan Löfven (S) kämpar om statsministerposten.

■ ■ Med bara några veckor kvar till valdagen har tempot och tonläget skruvats upp.

■ ■ Aftonbladets politiska reportrar Anette Holmqvist och Pär Karlsson följer kandidaterna på nära håll.

■ ■ Följ deras rapporter här.

Publicerad: