Lagändring kan hejda SD

avLisa Röstlund

Expert: Skulle kunna ändras redan innan extra valet

Vikarierande SD-ledaren Mattias Karlsson.

En enkel lagändring skulle hindra SD från att på samma sätt fortsätta fälla varje minoritetsregering som inte vill minska invandring.

– Det kan beslutas om redan innan extra valet, säger konstitutionsexperten Per Molander om förändringen.

Sverigedemokraterna frångick praxis när de både röstade på sitt eget budgetförslag, och därefter även på Alliansens.

Däremot följde de lagen. Det är nämligen tillåtet i dag för partier att rösta på flera budgetförslag.

En enkel regeländring kan dock minska risken för att situationen uppstår igen.

Per Molander är generaldirektör vid Inspektionen för socialförsäkringen, konstitutionsexpert och har sedan länge arbetat som konsult i politiska policyfrågor.

Praxis till lag

I fjol bjöds han in till finansutskottet, och talade för att ändra riksdagsordningen så att ledamöter endast kan rösta på ett budgetförslag.

– Det handlade då om striden om brytpunkten. Jag framförde förslaget, men då var det ingen som var intresserad. Alla tänkte på sitt. Det var låsta lägen.

Sverigedemokraterna skulle efter regeländring trots allt kunna välja att stödja ett oppositionsförslag och inte rösta på ett eget förslag.

– Men man borde ha genomfört det här då, och gjort det man i dag kallar praxis till lag. Det hade minskat risken för den regeringskris vi har nu. Det var den här avsaknaden av förbud som SD använde sig av.

Vinge (SD): "Kan inte vara syftet"

Röstningsförfarandet regleras i riksdagsordningen och alltså inte i grundlagen, vilket hade krävt två riksdagsbeslut med ett val emellan för att få till en ändring. I själva verket kan lagen ändras enkelt och snabbt: det räcker med ett riksdagsbeslut med kvalificerad majoritet.

– I princip kan det ändras direkt, med lite tid för bordläggning. Det skulle i princip kunna ändras redan innan extra valet.

Jimmie Åkessons pressekreterare Henrik Vinge (SD) kommenterar saken:

– Lagen kan ju i teorin ändras så att folk inte får rösta också. Men någonstans måste man ju genomföra det folk har röstat för. Syftet måste vara att svenska folkets vilja ska påverka, syftet kan knappast vara att de gamla partierna får regera ostört.

Allt i ett klubbslag

Molander tar upp att omröstningen borde förenklas så att budgetförslagen radades upp och röstades om direkt, i stället för att ställa upp dem två och två och rösta ned förslagen successivt i flera röstningsomgångar.

Han tar även upp en ”paktebeslutsmodell” som skulle innebära att budgeten inte skulle röstas igenom i två steg som i dag, utan i ett enda klubbslag.

– Det skulle innebära att riksdagen antog hela regeringens budgetproposition, utan att kunna ändra ett enda kommatecken.

Enligt Molander röstade riksdagen ned motsvarande förslag 1993. Men det byggde på att regeringar hade majoritet, vilket regeringarna mellan 1994-2010 hade. När Sverigedemokraterna kom in i riksdagen tappades majoriteten.

– Redan hösten 2010 drabbades Alliansregeringen genom sänkt anslag till regeringskansliet med 300 miljoner kronor.

ARTIKELN HANDLAR OM