Varnade för romer i mejl – kan anmälas

Publicerad 2014-07-30

”Grovt exempel på diskriminerande attityder”

Säkerhetssamordnaren på Pressbyrån och 7-Elevens ägarbolag målade ut romer som tjuvaktiga i ett mejl.

Nu kan utskicket polisanmälas av kommissionen mot antiziganism.

– Det är ett allvarligt utpekande, säger ordförande Thomas Hammarberg.

Det var i början av juli som Aftonbladet kunde berätta om ett internt mejl som gått ut till alla chefer för Pressbyrån och 7-Elevens butiker i Sverige. I mejlet varnade Marikka Krejci, säkerhetssamordnare på Reitan Convenience som äger båda butikskedjorna i Sverige, för en bedrägerimetod som romer beskylldes för att ligga bakom.

"Och som vi alla vet är de väldigt fingerfärdiga," skrev hon i mejlet.

”Mycket kränkande”

Formuleringarna har fått den nyinrättade kommissionen mot antiziganism att reagera.

– Det här är ett grovt exempel på diskriminerande attityder. Man pekar ut romer som grupp på ett mycket kränkande sätt. Det finns redan fördomar i samhället om att romer skulle vara opålitliga och tjuvaktiga, och det här anknyter till det på ett sätt som gör det särskilt allvarligt, säger kommissionens ordförande Thomas Hammarberg.

Åklagare kan kopplas in

Kommissionen har inlett en granskning av mejlutskicket. Det kan leda till en polisanmälan.

– Vi har ställt en del frågor till företaget, och ska avvakta svaren. Om de uppgifter som hittills kommit fram om detta stämmer så vore det intressant om en åklagare tittade på om detta kan röra sig om hets mot folkgrupp, säger Thomas Hammarberg.

Till Aftonbladet har representanter från Reitan Convenience sagt att formuleringarna inte "ligger i linje med företagets människosyn" och att åtgärder har vidtagits för att något liknande inte ska upprepas.

”Vill att det ska svida”

Samtidigt arbetar kommissionen mot antiziganism med att ta fram ett system för att kartlägga och hantera misstänkt diskriminering mot romer.

– Trakasserier och diskriminering drabbar ofta romer i Sverige, både romer som bor här och romer som kommer hit på besök. Vi måste börja tackla det mer systematiskt, säger Thomas Hammarberg.

När en incident rapporteras ska kommissionen samla in information för att sedan avgöra hur ärendet ska hanteras.

– Det kan handla om att vi går vidare till åklagare, hänvisar till Diskrimineringsombudsmannen eller sprider informationen på annat sätt. Vi vill att det ska svida för butiker eller andra som diskriminerar romer, säger Thomas Hammarberg.