LO-basens hårda krav på Löfven inför vårbudgeten

Kraven på statsminister Stefan Löfven (S) är hårda inför vårens ändringsbudget.

Nu uppmanar LO regeringen att lägga om den ekonomiska politiken och öka investeringstakten rejält.

– Det måste göras om vi ska nå målet om lägst arbetslöshet i EU till år 2020, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Just nu pågår det intensiva förhandlingar mellan regeringspartierna om vårens ändringsbudget. I ett första skede pratar Socialdemokraterna och Miljöpartiet ihop sig innan de går vidare och förhandlar med Vänsterpartiet.

Efter att höstens budget föll i riksdagen gick regeringens planerade reformer om intet och statsminister Stefan Löfven regerar sedan dess på Alliansens budget. Nederlaget gör att förväntningarna inför vårens ändringsbudget är skyhöga från många. LO har tidigare, tillsammans med de andra fackliga centralorganisationerna, krävt att en höjning av taket i a-kassan måste finnas med.

Hårda krav från LO

Men kravet är inte det enda som facket vill se. LO har under lång tid krävt att regeringen, både den nuvarande och den förra, lägger om den ekonomiska politiken och ökar investeringstakten rejält. Man har lyft fram att man vill avskaffa överskottsmålet och en se sänkt ränta. Inför vårens budget lyfter man återigen investeringskravet.

Enligt LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson är det ett måste om Sverige ska kunna nå målet om att ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Målsättningen lanserades av LO och S år 2013 och är en av regeringens viktigaste ledstjärnor framöver.

– Ska vi nå målet måste vi få upp tillväxten i Sverige. Det är bara genom ökad tillväxt som vi kan skapa nya jobb. För att få fart på tillväxten tycker vi inom LO att man ska öka investeringarna i bostäder, spårbunden trafik och motorvägar. Men det handlar också om att göra stora satsningar på offentliga tjänster, att man kan anställa fler i vård, skola och omsorg, säger Thorwaldsson.

"Har ännu inte gjort tillräckligt"

På LO:s kongress i juni nästa år ska facket kunna presentera en helhetspolitik för hur målet med lägst arbetslöshet i EU ska kunna nås.

– Än så länge har regeringen inte gjort tillräckligt. Man ska så klart ha i åtanke att vi ännu har en borgerlig budget. Men när vårändringsbudgeten kommer i april är det superviktigt att det finns signaler om att investeringstakten ökar. Det behöver Sverige, annars tar vi oss inte ur massarbetslösheten, säger Thorwaldsson.

Han menar att Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson nu måste bryta upp med den "strama ekonomiska politik som gällt i Sverige de senaste tio åren".

– Vi måste få både staten och industrin att investera. Vi tycker till exempel att man ska subventionera produktionen av bostäder och särskilt små sådana för att det ska bli möjligt för människor med låga och normala inkomster att efterfråga en hyresrätt. Det finns ju skriande behov i hela Sverige.

Från LO:s håll är man förhoppningsfulla om att regeringen kommer att gå i den rikting som facket önskar.

– Signalerna är helt annorlunda i samhället i dag än för två år sedan, när vi tog upp att det krävdes mer investeringar. I dag pratar Riksbanken om att vi måste ha en bättre finanspolitik, de flesta ekonomiska experter gör det och företagen pratar om att det måste ske. Jag är väldigt optimistisk. Om vi alla samverkar här i Sverige så att vi får fart på hjulen.

"A-kassan kommer att höjas"

När det gäller höjningen av taket i a-kassan säger Thorwaldsson att man gått signaler från regeringen om att det kommer en höjning i år.

– Det kommer innebära en väldigt bra påspädning i ekonomin eftersom de arbetslösa brukar konsumera alla nya intäkter. Det blir bra för både dem och för samhällsekonomin.

Finansminister Magdalena Andersson har tidigare, när hon gav en prognos av det ekonomiska läget, flaggat för att det är skralt i statens kassa.

Publisert: