Experten: Allemansrätten är ingen lag

avJulia Wågenberg

NYHETER

Allemansrätten är närmast en naturlag i Sverige.

Men långt ifrån självklar – juridiskt.

Allemansrätten finns inskriven i den svenska grundlagen. Men vad det betyder är inte solklart.

– Ingenstans står det i grundlagen eller annan lag vad den innebär, säger experten Ingemar Ahlström.

Sedan 1970-talet har han arbetat med frågorna på uppdrag av Naturvårdsverket.

– Kort sagt, i naturen får man göra det som inte är förbjudet, säger han.

– I grunden betyder det att man inte får beträda någons tomt ­eller befinna sig allt för nära ett område där någon bor.

”Inte förstöra - inte störa”, är också ett ledord, som enligt Ingemar Ahlström har viss relevans vid situa­tionen i Pinnarp.

– Vad jag förstår har det varit problem ­eftersom det kommer mycket folk och badar. Då tolkar jag att det är ett ordningsproblem och att man hamnar utanför allemans­rätten, säger han.