Räddningsverket ska ta över vid katastrofer

NYHETER

Stockholm

Bara timmar efter det att en katastrofkommission utsetts för att granska bland annat regeringens hantering av katastrofen i Asien presenterar utrikesminister Laila Freivalds en ny katastroforganisation.

Den nya ordningen innebär att Räddningsverket får befogenhet att, utan att fråga regeringen, fatta beslut om vad som ska göras vid stora akuta kriser.

"Räddningsverkets insatsteam ska i första hand ge stöd och hjälp till svenskar som utomlands befinner sig i en katastrof. De ska också kunna användas för katastrofbistånd", skriver Laila Freivalds och försvarsminister Leni Björklund på Dagens Nyheters debattsida.

När teamen sätts in och vad annat som ska göras vid stora och akuta kriser, där många svenskar drabbats, får Räddningsverket rätt att själv besluta utan att blanda in regeringen.

Räddningschefen välkomnar

Räddningsverkets generaldirektör Christina Salomonson välkomnar förslaget som kom snabbare än hon anat och säger att det ligger helt i linje med vad verket arbetat för tidigare.

- Det är uppenbart att vi skulle ha kunnat komma iväg till Thailand cirka ett dygn tidigare än vad som nu skedde på grund av beslutsvägarna. I detta fall handlade det i första hand inte om att rädda liv, utan att samordna och stötta människor i kris.

- Men nästa gång kan det vara oerhört angeläget att vi kan skicka folk omedelbart, säger Christina Salomonson i ett skrivet uttalande till TT.

- Ett jättebra förslag, säger också Christer Asp, diplomat och chef för katastrofkonsulatet i Phuket.

- Utifrån vad jag har fått se här på plats av Räddningsverkets sätt att arbeta, så handlar det om en oerhörd professionalism och snabbhet och ingenting tycks vara omöjligt att få genomfört.

Informationen måste stärkas

Den första punkt som utrikesministern tar upp när hon presenterar den nya katastroforganisationen är informationen inom regeringskansliet.

"För det första, inhämtning och bedömning av information behöver stärkas", skriver hon och Leni Björklund.

"Hantering och analys av information är avgörande för möjligheten att snabbt bedöma omfattning och konsekvenser av en kris. Vi behöver förbättra vår förmåga att på ett tidigt stadium identifiera händelser som kan utlösa kriser så att de som behöver fatta besluten snabbare kan få ett bra beslutsunderlag."

Det ska finnas en god krisberedskap dygnet runt i regeringskansliet och kunskap om hur många svenskar som turistar i olika områden. Hela utrikesförvaltningen ska få samma information samtidigt.

"En sådan permanent beredskap är beroende av såväl bra källor som god analysförmåga samt ett tydligt ansvar att informera beslutsfattare i regeringskansliet", fastslår Freivalds och Björklund.

TT