Kina gör aborter av flickor olagliga

NYHETER

Nu föds 119 pojkar på 100 flickor

Kina kommer att stoppa aborter på flickfoster utförda bara för att familjen hellre vill ha en pojke. Företeelsen dök upp när ettbarnspolitiken genomdrevs för 20 år sedan.

Siffror som den kinesiska regeringen lagt fram visar att det föds 119 pojkar på 100 flickor. Till 2010 ska den obalansen har undanröjts, rapporterade statliga medier på fredagen.

– Regeringen ser detta som ett brådskande ärende, sade ministern med ansvar för befolkningsutveckling Zhang Weiqing till nyhetsbyrån Nya Kina.

– Vi ska utforma tillägg till brottsbalken för att förbjuda både undersökande av vilket kön ett foster har och selektiva aborter, sade han.

Pojkar hjälper familjer

Selektiva aborter är egentligen redan förbjudna, men teknik för att upptäcka ett fosters kön, exempelvis ultraljud, har underlättat för familjer som vill undanröja flickfoster.

Enligt kinesisk tradition är pojkar skyldiga att hjälpa sina föräldrar och föra familjen vidare medan flickor när de gifter sig övergår till makens familj. Därför fick ettbarnspolitiken så stora följder.

En viss modifiering av systemet har genomförts. Så till exempel har familjer på landet vilkas första barn är en flicka rätt att skaffa ett till.

Men i princip står ettbarnspolitiken fast.

TT