Kraftig sänkning av spritskatten föreslås

NYHETER

Regeringens utredare vill inte avslöja hur mycket

Malmö

Kraftigt sänkt spritskatt

Hårdare tag för att stoppa den illegala sprit- och ölförsäljningen i närbutiker.

Det är några av förslagen när regeringens alkoholutredare Kent Härstedt lägger fram sitt delbetänkande i mitten av augusti.

Foto: Kent Härstedt (s) lägger fram sitt förslag i augusti.

Den svenska alkoholskatten, som många anser är huvudorsaken till den omfattande illegala införseln och försäljningen, kommer att sänkas.

I augusti lägger Kent Härstedt sitt förslag om kraftiga skattesänkningar på sprit till regeringen. Hur mycket skatten kan sänkas vill och kan han inte avslöja.

Danmark sänker ännu mer

Under måndagen kom dessutom signaler från det största danska regeringspartiet Venstre om att Danmark kan vara på väg mot ytterligare skattesänkningar på alkohol.

- Vi får ta reda på vad dessa signaler kan betyda men det är helt klart mycket svårt för oss att ha avsevärt stora skillnader, i synnerhet vad gäller skatten på sprit, säger Kent Härstedt.

- Så frågan om den exakta nivån på skattesänkningen kan komma att vara öppen tills slutbetänkandet i januari 2005. De snabba omvärldsförändringarna gör det ju inte lättare att fastställa en lagom nivå för den svenska skatten, menar Kent Härstedt.

Krafttag mot närbutiker

Närbutiksförsäljningen av öl är ett av de områden där Alkoholinförselutredningen aviserar särskilt kraftfulla åtgärder.

- Situationen är fullständigt oacceptabel. Oavsett hur gammal man är, var som helst och när som helst på dygnet kan man i dag köpa billig sprit och öl i öppna privata "systembutiker" i Skåne. Och det sprider sig snabbt uppåt landet. Vi måste sätta stopp för detta, säger Kent Härstedt till TT.

Redan nu i veckan tar överåklagare Sven-Erik Alhem, som sitter med som expert i utredningen, initiativ till ett möte med polismyndigheten i Skåne för att diskutera den allvarliga situationen.

- Det är ytterst angeläget att vi snabbt går in med gemensamma krafter för att störa och förhindra den här olagliga verksamheten. Utredningen kommer att presentera åtgärder, men jag har stort hopp att vi redan nu och inom ramen för de medel som finns i dag ska kunna komma åt hanteringen med kraftfulla medel, säger Alhem.

Tillslag i Malmö

Bara i Malmö har polisen hittills i år, efter tips eller egen spaning, slagit till mot tiotalet närbutiker med misstänkt olaga alkoholförsäljning. Vid varje tillfälle upptäcktes flak med öl och spritflaskor i sortimentet.

Exakt hur många av Malmös närbutiker som ägnar sig åt spritförsäljning är svårt att uppskatta. Polisinspektör Christer Thulin säger till Ekot vid Sveriges Radio, att minst hälften av Malmös närbutiker säljer alkohol.

- Det stora problemet är att spriten säljs i princip uteslutande till ungdomar under tjugo år, säger Lars Soldelid, chef för närpolisen i Malmö city, till TT.

- Vi märker att även ungdomsbrottsligheten i Malmö ökar med fler rån, misshandelsfall och väskryckningar. Under alkoholpåverkan gör sig ungdomarna skyldiga till den här typen av brott, det hänger ihop, säger Soldelid.

Alkoholen som hittats vid tillslagen kommer främst från Tyskland men också från Polen.

Bengt Sager/TT , Britt Ledberg/TT