”Äldre bör ha sänkt lön”

NYHETER

Norsk forskare anser att yngre jobbar bättre, och är underbetalda

Äldre jobbar inte lika bra som yngre - och borde därmed ha lägre lön.

Det anser den norske forskaren Vegard Skirbekk, som har studerat sambandet mellan ålder och arbetsprestation.

– Det skapar problem för samhällsekonomin att pensionsåldern höjs, och lönerna höjs med åldern, säger han till aftonbladet.se.

Löneutvecklingen ser i de flesta länder ungefär likadan ut. Man börjar på en låg lön, utvecklas och lär sig nya saker, och i takt med åldern stiger lönen. Men det följer inte principen "lika lön för lika arbete", tycker den norske forskaren Vegard Skirbekk.

Arbetsprestationen sjunker

Han arbetar vid det internationella forskningsinstitutet International Institute for Applied Systems Analysis, som har sitt huvudkontor i Wien, och har gått igenom ett 50-tal studier om sambandet mellan ålder och arbetsprestation.

Studierna visar att arbetsprestationen i många fall sjunker med åldern.

– Studierna visar att äldre arbetstagare över 50 år är mindre produktiva, speciellt i yrken där inlärning och omställning är viktigt, säger Vegard Skirbekk till aftonbladet.se.

Beror på yrke

Han påpekar dock att arbetsprestationen beror på inom vilket yrke man arbetar. En taxichaufför kanske kan hålla samma höga prestationsförmåga under hela karriären, medan en dataingenjör kan tappa förmågan tidigare.

Pensionskostnaderna är en tung börda för de flesta europeiska länderna. De flesta länder vill också höja pensionsåldern. När arbetstagarna sedan går i pension är deras lön såpass hög att det skapar problem för samhällsekonomin, anser Vegard Skirbekk.

– En lösning är att lönen höjs för de yngre, och sänks för de äldre, så att kurvan blir planare, säger han.

”Unga får hög lön tidigt”

Riktigt så enkelt är det inte, anser Nils Gustavsson, som är vice ordförande i Pensionärernas riksorganisation, PRO.

– De unga får ju fullgoda löner direkt nuförtiden, säger han. Tidigare fick man ju träna och lära upp sig innan man fick full lön. Att förkovra sig ska ge mer betalt.

Han tycker att resonemanget är enkelspårigt, och säger att åldersskillnaderna inte är lika tydliga längre.

– Man kan ju jobba tills man är 75 eller 80 idag, åtminstone för vissa individer, säger han. När mina föräldrar var 50 var de i de nämaste utbrända, men så är det inte längre.

Enligt Nils Gustavsson är det en helt riktig utveckling, att lönen stiger med åldern.

– När man är ung är man ju inte så begåvad.

Karin Klarström