SJ ändrar regler för ersättningsgarantin

Av: Josefin Westin

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2
SJ ändrar reglerna för ersättningsgarantin.

NYHETER

Nu ändrar SJ sina regler för ersättning vid förseningar.

Från och med 1 maj får resenärerna tre fjärdedelar mindre i ersättning vid tågförseningar orsakade av SJ.

– Våra kunder har önskat ett enklare och en snabbare hantering, säger Maricka Berggren, presskommunikatör på SJ.

I dag får SJ:s tågresenärer tillbaka hela beloppet för sin biljett om tåget de reser med försenas med en timme eller mer på grund av SJ.

Det kommer nu ändras drastiskt.

SJ tar nämligen helt bort den ersättningsnivån.

I stället införs nu nya regler från och med 1 maj som innebär att resenären bara får tillbaka 25 procent av biljettpriset – oavsett vad som orsakat en timmes försening.

”Får ett enklare regelverk”

Den nya regelverket är en del av en ny branschstandard framtaget av Samtrafiken.

– Branschen har kommit överens om att införa en gemensam resegaranti som gör att vi kan hantera alla kombinationsresor med tåg lika. Sedan är det också en bakomliggande orsak att det har varit väldigt många kundönskemål om att få ett enklare regelverk och en snabbare hantering. Det har varit väldigt komplext tidigare, säger Maricka Berggren, presskommunikatör på SJ.

Nivåerna hamnar på samma ersättningsnivån som funnits sedan tidigare vid förseningar som inte orsakats av SJ.

Men de sänkta ersättningsnivåerna gäller bara för de som är så kallade singelresenärer – alltså alla resenärer som inte har månadskort hos SJ.

Månadskortsinnehavare kommer från och med 1 maj att premieras.

De får 25 procents ersättning redan vid 30 minuters försening eller mer och 50 procents ersättning efter 60 minuter eller mer.

– De som reser ofta med oss är våra allra viktigaste kunder. Det baseras framför allt på att månadskortsresenärerna ofta har kortare resa. I genomsnitt kanske de pendlar en halvtimme. Det är viktigt för oss att deras nivåer ligger i paritet med förseningarna, säger Berggren.

”Jag känner mig hjälplös”

Det här har dock fått övriga resenärer att se rött.

– Det känns som om resenärerna inte värdesätts. Resegarantin är den enda konsumentmakt som vi har, säger Mika Mattila, som är SJ Prio-medlem.

Han pendlar mellan Stockholm och Enköping ett par gånger i månaden men köper då singelresor. Han har vid flertalet tillfällen drabbats av förseningar.

– Man har köpt en tjänst och förväntar sig att man ska komma fram i tid men då gör man inte det. Då behöver man bli kompenserad på ett eller annat sätt. Nu försämrar man villkoren. Det är inte bra. Man känner sig hjälplös, säger Mattila.

Om detta säger SJ:

– Jag förstår att den åsikten finns men jag vet också att många kunder via just SJ Prio har framfört önskemål om att regelverket är alldeles för komplext. Det tar för lång tid innan de får tillbaka sina pengar, säger Maricka Berggren.

Förra året betalade SJ ut 50 miljoner kronor i ersättning för förseningar. Bolaget tror dock inte att den summan kommer att minska i och med det ändrade regelverket.

– Med ett lättare regelverk kommer fler veta om att ersättningsgarantin finns och känna att det är ett kortare steg att faktiskt gå in på vår hemsida och ansöka om den. Vi hoppas att ännu fler kommer att upptäcka att vi erbjuder den här tjänsten.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN