Heimersons krönika är djupt kränkande

DEBATTÖREN: Han förmår inte tänka tanken att kvinnorna faktiskt kan ha utsatts för våldtäkt av Assange

Julian Assange.

I en krönika (AB 25.7.2015) kränker Staffan Heimerson djupt de två kvinnor som är målsägande i Assange-målet. Han skriver bl.a. att ”två svenska flickor” har ”åstadkommit en juridisk cirkus.” I en kommentar (DN 28.7.2015) konstaterar Amanda Björkman att Heimerson hånar, skuldbelägger och förminskar de båda kvinnorna. Det är han dessvärre inte ensam om.  Många (så gott som alltid män) har under flera år fullständigt hänsynslöst i olika media trakasserat de två kvinnorna. Angreppen är sexistiska, raljerande och okunniga och ger uttryck för en total avsaknad av empati. Heimerson förmår inte tänka tanken att kvinnorna faktiskt kan ha utsatts för sexuella övergrepp av Assange.

Observera att inget åtal är väckt, skriver Heimerson. Kommentar: Observera att Stockholms tingsrätt, Svea hovrätt och Högsta domstolen har beslutat att Assange ska vara häktad eftersom han är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, olaga tvång och sexuellt ofredande.

Det är alltså sannolikt att Assange begått allvarliga sexuella övergrepp. Det är oförsvarligt att förlöjliga de två kvinnorna på det sätt som Heimerson gör. Kvinnorna ”blev varse om den svekfulle mannens dubbelragg.” Heimerson ställer frågan om den pågående polisutredningen ska ge svar på varför Assange inte hjälpte till med disken efter en kräftskiva eller varför han inte betalade sin tågbiljett själv när hand följde med en av kvinnorna hem. ”Det är som om Jönssonligan dragit på sig polisuniformer.” Heimerson hänvisar till ”Vänsterdebattören” John Pilger som ”hävdar” att en av kvinnorna ”av den svenska polisen lurats in i sin berättelse.”

Allt detta och det mesta övriga i krönikan är nedlåtande nonsens och syftar enbart till trakassera de två kvinnorna.

Heimerson avslutar sin krönika med en uppmaning till Assange att aldrig mera låta sig raggas upp av svenska tjejer. Det är uppseendeväckande osmakligt med tanke på de allvarliga brott Assange är misstänkt för.

De brott som Assange misstänks för att ha begått mot den kvinna jag företräder kommer sannolikt att preskriberas i mitten av augusti. Det medför att Assange inte kommer att dömas för dessa brott. Det innebär också att han inte kommer att frikännas.

Claes Borgström