Här är vinnarna – och förlorarna

avCaroline Hougner, Pär Karlsson

NYHETER

Pensionärer och barnfamiljer får mer i plånboken – höginkomsttagare och småföretagare mindre.

Så här påverkar regeringens nya budget olika grupper.

Läs också: Följ vår liverapportering om nya budgeten

PENSIONÄREN

VINNARE

  Sänkt skatt för pensionärer med pensioner upp till 20 000 kronor i månaden.

  Förhöjt grundavdrag. Avdraget justeras så att personer över 65 år inte längre beskattas högre än andra löntagare för inkomster upp till 10 000 kronor i månaden.

Höjt bostadstillägg för pensionärer. I genomsnitt 90 kronor mer i månaden.

  Mer pengar till äldrebostäder. Investeringsstödet ska öka i tre etapper.

  Gratis öppenvård för alla över 85 år från januari 2017.

  Gratis mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år från 1 juli 2016.

  Kunskapssatsning om demenssjukdomar och fallskador.

  Ökad bemanning inom äldreomsorgen Kommunerna får extra anslag för detta ändamål.

  Gratis inträde på statliga museum.

  Dyrare hemtjänst. Taket i maxtaxan höjs med 211 kronor till 1 991 kronor per månad från 1 juli 2016.

Höjd löneskatt för alla över 65 år

BARNFAMILJEN

VINNARE

Högre föräldraförsäkring

Grundnivån höjs från 225 till 250 kronor/dag från 1 januari 2016.

  Gratis medicin för barn under 18 år från januari 2016.

  Gratis glasögon till barn.

  Resurser till skolor i utsatta områden.

  Tidigare insatser i skolan.

  Sänkt avgift i Kulturskolan.

  Sommarlovstöd.

Gratis inträde på statliga museum.

  Klimatinvesteringar. En supermiljöpremie utlovas till laddhybrider och det ska bli billigare att köra rena elbilar.

Kommunalt vårdnadsbidrag försvinner från januari 2016.

Jämställdhetsbonusen avskaffas i januari 2017.

ev. införs en tredje pappamånad från januari 2016.

Höjd bensin- och dieselskatt. För bensin höjs energiskatten med 48 öre litern och för diesel med 53 öre ­litern exklusive mervärdesskatt.

HÖGINKOMSTTAGAREN

FÖRLORARE

Investeringsstöd till solceller. Stödet för en solcellsanläggning ligger på 20 procent för privatpersoner.

  Gratis inträde på statliga museum.

  Klimatinvesteringar. En supermiljöpremie utlovas till laddhybrider och det ska bli billigare att köra rena elbilar.

  Höjd bensin- och dieselskatt. För bensin höjs energiskatten med 48 öre litern och för diesel med 53 öre litern exklusive mervärdesskatt. Jord- och skogsbruket föreslås få en treårig nedsättning av koldioxidskatten med 27 öre per liter utöver kompensationen för de föreslagna skattehöjningarna för diesel.

  Nedtrappat jobbskatteavdrag. För arbetsinkomster över ca 50 000 kronor/månad. Jobbskatteavdraget är därmed helt avtrappat för arbetsinkomster över ca 123 300 kronor/månad.

  Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt Den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2016 räknas inte upp. Cirka 58 000 fler får betala statlig skatt.

  Slopad skattereduktion för gåvor.

  Avdragsrätten för privat pensionssparande slopas helt 2016.

  Höjd schablonskatt på sparande i kapitalförsäkring och investeringssparkonto, ISK.

STUDENTEN

Vinner en del – förlorar annat

  Utbildningsplatser Fler platser på folkhögskola, komvux och yrkeshögskola.

  Skolsatsningar Bland annat på höjda lärarlöner.

  Investeringsstöd för små hyresrätter ska göra det lättare att hitta en första bostad.

  Gratis tandvård upp till 21 år från 2017. Året därpå ska åldersgränsen höjas igen till 23 år.

  Gratis preventivmedel för alla kvinnor upp till 21 år från januari 2017.

  Satsning på ungdomspsykiatrisk vård.

  Satsning på traineejobb och högre utbildning.

  Extra anslag för jämställdhetsarbete på högskolor och universitet.

  Gratis inträde på statliga museum.

Rut-avdrag för läxhjälp tas bort.

Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga slopas i två steg.

SMÅFÖRETAGAREN

FÖRLORARE

  Klimatinvesteringar En supermiljöpremie utlovas till laddhybrider och det ska bli billigare att köra rena elbilar.

  Rot-avdraget minskar Avdraget för rot- och rutjobb ligger kvar på max 50 000 kronor per person och år, men sänks från 50 till 30 procent för rotjobben medan rutavdraget begränsas till högst 25 000 kronor för alla under 65 år från och med 1 januari 2016. 

  Rut-avdrag för matlagning och bartendertjänster slopas helt.

SJUKSKRIVNA/ARBETSLÖSA

VINNARE

  Höjt tak i a-kassan från 18 700 kronor till 25 025 kronor i månaden.

  Höjd sjuk- och aktivitetsersättning Det ger runt 100 kronor mer i månaden efter skatt för den som har en antagandeinkomst på 25 000 kronor/månad.

  Slopad bortre gräns i sjukförsäkringen Från den 1 februari 2016.

  Arbetsmarknadssatsningar Fas 3 avvecklas.

  Pengar till Arbetsförmedlingen.

  Gratis inträde på statliga museum.

GÄLLER ALLA

  Bostadspaket Bonus till kommuner som ser till att det byggs mycket.

  Miljonprogrammen ska energieffektiviseras.

  Effektskatten på kärnkraft höjs.

  Satsning på försvaret.

  Satsningar på järnvägsunderhåll.

ARTIKELN HANDLAR OM