Han fick livstid för tortyrmordet

NYHETER

Misshandlade och brände kvinna till döds

Sjukpensionären Kjell-Åke Johansson, 47, i Lindesberg som torterat en av sina hyresgäster får sitta kvar i fängelse.

Också Göta hovrätt dömer honom till livstid för mord på en 42-årig kvinna.

Foto: Kjell-Åke Johansson har nu dömts till livstids fängelse även i hovrätten.

Johansson, som tidigare dömts för att ha dödat ett barn och en lång rad våldsbrott, ville att tingsrättsdomen skulle ändras.

Olaga tvång

I stället för mord yrkade 47-åringen på att bli dömd för misshandel och olaga tvång.

Som stöd åberopade försvaret bland annat ett utlåtande från docenten i rättsmedicin Olle Lindquist.

I utlåtandet konstaterar Lindquist att dödsorsaken inte går att fastställa. Det beror bland annat på att en del prover inte tagits av den rättsläkare som utförde obduktionen, men också på grund av att kroppen var starkt brännskadad. Kjell-Åke Johansson hade tvingat kvinnans sambo att elda upp kroppen.

Allvarligt våld

Domstolen anser å andra sidan att utredningen i övrigt visat att Johansson utsatt kvinnan för mycket allvarligt våld under flera månader.

Anders Johansson