Världens största myrstack är 6 000 kilometer lång

NYHETER

sträcker sig från Italien till Portugal

Romarriket håller på att återuppstå. I myrvärlden.

Forskare har upptäckt en enorm myrkoloni.

Den sträcker sig från Italien till Portugal och består av många miljarder individer.

En myrkoloni utsträckt över 6 000 kilometer, med myror som känner frändskap.

Forskare från Danmark, Frankrike och Schweiz har bevisat att det verkligen rör sig om ett enda samhälle. De har parat ihop myror från olika delar av den väldiga kolonin och sett att det inte finns någon aggressivitet mellan dem, skriver TT.

Till skillnad från de flesta andra myror börjar de här myrorna genast samarbeta. Det tas som ett tecken på att det är individer från samma bo.

Myrorna tillhör sorten argentinsk myra och har sannolikt kommit till Europa som fripassagerare på importerade växter. Myran dominerar nu insektsfaunan i de berörda länderna.

En myrkoloni som sträcker sig 6 000 kilometer har aldrig tidigare noterats.

Therese Holmberg