Så ligger landet

Så gjordes undersökningen om svenskarnas sexvanor

Av: 

Helena Trus

NYHETER

Karin Nelsson, analyschef på Inizio, svarar på frågor om enkäten om svenskarnas sexliv.

1. Vad är svårast med att göra en mätning om svenskarnas sexvanor?

– Det svåra med den här typen av undersökningar är att de tenderar att överskatta sådant som är social åtråvärt. På 70-talet var det kanske mer social åtråvärt att debutera sexuellt i någorlunda tidig ålder. Då tenderar den här typen av mätningar att skatta medelåldern för sexdebut en smula lågt. I nutid finns det växande grupper i samhället som tycker att man ska vänta med sin sexdebut av olika skäl. Det socialt åtråvärda kan ha förflyttat sig till att man bör ha en senare sexdebut. Då tenderar mätningarna att ge en något högre medelålder än vad det faktiskt är. Vi har gjort vårt bästa med att närma oss ämnet på ett respektfullt sätt, där vi understrukit att det är frivilligt att svara på frågorna och genom att följa upp med möjlighet att vidareutveckla sina svar.

Karin Nelsson, analyschef på Inizio.

2. Vad säger siffrorna? Hur kan man tolka siffrorna?

– Det är ju en hel del frågor som ställts, men på generell nivå kan man nog säja ett par saker. För det första är de förändringar vi kan spåra över tid förhållandevis små. Detta är inte så konstigt då sexualitet ligger nära vår moral/värderingar, och dessa är mycket trögrörliga. Det krävs ofta decennier för att flytta på dem. 

– Tolkningen av (alla) siffror från stickprovsundersökningar mår bra av god sakkunskap. Att låta "experter" och forskare inom det aktuella området kommentera är en god idé. Vidare är det alltid bra att se om det finns andra undersökningar att jämföra med. I det här fallet har vi en mätning som United Minds genomförde för fem år sedan som är liknande. 


3. Vad finns det för osäkerheter i siffrorna?

– Statistiska undersökningar är alltid förknippade med viss osäkerhet. Det man mest pratar om är urvalsfelet. Alltså det fel som uppstår på grund av att urvalet inte speglar populationen man vill mäta. Det justerar vi för genom att väga resultatet. Denna undersökning skiljer sig dock inte från andra undersökningar vi gör när det gäller svarsvilja och ligger i detta fall på en svarsandel om 63 procent. Vi brukar ligga mellan 63-67 procent.

Det finns dock fler källor till osäkerhet till exempel hur frågorna är formulerade och att vi ber svarspersonerna minnas saker som ligger långt tillbaka i tiden som ålder för sexdebut eller antal partners.

ANNONS EXTERN LÄNK

Dela julkänslan och låt julen blomma – skicka ett blombud med Interflora här!

Interflora

Publisert:

LÄS VIDARE

Ny mätning: Så mycket sex har svenskarna

ÄMNEN I ARTIKELN

Så ligger landet

Sex & samlevnad

Inizio