Matstrid splittrar Centerkollegorna

”Kan inte komma överens”

En infekterad strid om kemikalier i mat rasar mellan de två C-departementen miljö och landsbygd.

Lena Ek vill behålla strikta regleringar – Eskil Erlandsson vill lätta på dem.

Trots upprepade påstötningar har den svenska regeringen inte kunnat komma överens om den handlingsplan som EU kräver.

Sverige har ända sedan slutet av 1980-talet jobbat för att minska användningen av bekämpningsmedel i mat och ligger i dag i framkant i Europa. Visionen om en "giftfri miljö" är en övergripande målsättning.

Men nu vill också EU höja tempot i arbetet med hållbar matproduktion och kommissionen har därför bett medlemsländerna att redogöra för hur man tänker sig att det ska förverkligas.

Någon sådan redogörelse har dock inte Sverige skickat in. Trots att det är över en månad sedan svaret skulle ha varit inne.

Djup spricka

Enligt vad Aftonbladet erfar har EU-kommissionens önskemål blottlagt en djup spricka i regeringen - och internt i Centerpartiet.

– Man kan inte komma överens och fortsätter därför att förhala och förhala. Frågan har legat och skvalpat hela hösten och är nu kraftigt försenad, säger en källa.

Chefer för de trätande departementen är Centerstatsråden miljöminister Lena Ek och landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Processen med svaret till kommissionen ska ha orsakat så stora låsningar mellan tjänstemännen på deras departement att frågan nu lyfts upp på högsta politiska nivå – med ministrarnas närmaste medarbetare som ansvariga.

”Tycker Sverige ska stå på sig”

Eskil Erlandsson har blivit synonym med "Matlandet Sverige" som handlar om bra råvaror och jobb i matsektorn. Enligt vad Aftonbladet erfar har hans departement i denna fråga främst tagit ställning för jordbruksnäringen och matproducenterna. Medan Lena Ek i sin tur har stöd av organisationer som Naturskyddsföreningen och myndigheter som Kemikalieinspektionen som driver på i frågan.

– Miljö tycker att Sverige ska stå på sig och att ett förbud ligger i linje med synen på folkhälsa och våra miljömål, medan landsbygd menar att svenska lantbruk måste kunna konkurrera på samma villkor som länder utan förbud, säger en person med insyn i regeringens arbete.

Av största vikt

Enligt Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen är det av största vikt att Sverige behåller de regleringar som finns i dag. Det handlar till exempel om förbud mot att behandla frukt och matpotatis med kemikalier eller att använda medel för stråförkortning i andra sädesslag än råg.

I ett yttrande till Jordbruksverket, som gjort en konsekvensanalys av vad en förändring av dagens regler skulle innebära, skriver Kemikalieinspektionen bland annat:

"Även om gällande gränsvärden inte överskrids, så innebär behandling av frukt och potatis efter skörd normalt högre resthalter i dessa livsmedel vilket kan ge minskade marginaler till att riskabla effekter hos konsumenter uppstår."

Och i en skrivelse i ärendet slår Naturskyddsföreningen fast:

"Rent konkret har alltså regeringen nu att till exempel ta ställning till om man vill att svenska konsumenter fortsatt ska slippa kraftigt förhöjda resthalter av miljögifter i den mat de sätter på bordet."

”Komplex materia”

Emma Lindberg, politisk sakkunnig hos Lena Ek på miljödepartementet, är förtegen om konflikten.

– Det stämmer att vi inte har skickat in handlingsplanen ännu. Det är en komplex materia och vi vill kunna lämna ett bra svar. Mer kan jag inte säga.

Varken Eskil Erlandsson och Lena Ek vill kommentera striden med hänvisning till att frågan fortfarande bereds inom regeringskansliet.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN