Rabiessmittade fladdermöss har hittats i Kalmar

avLeonard Goldberg

Publicerad:

Sex rabiessmittade fladdermöss har hittats i Kalmar. Nu varnar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för det dödliga viruset.

– Om man hittar en fladdermus på marken som ser sjuk ut, då ska man inte ta på den, säger Gunilla Hallgren på SVA. 

De rabiesinfekterade fladdermössen påträffades i samband med att SVA tog prover på 68 fladdermöss i Kalmar förra sommaren. Sex av dessa visade sig ha antikroppar mot viruset, vilket tyder på att fladdermössen är infekterade eller har varit infekterade.

Dödligt virus

Rabiesviruset, eller EBLV som det också kallas, är ett dödligt virus som kan orsaka livsfara för människor. Sjukdomen smittar via bett eller om fladdermössens saliv kommer i kontakt med skadad hud hos människor eller djur.

Men enligt Gunilla Hallgren, epidemiolog på SVA, finns det inget skäl att vara orolig, människor drabbas bara i sällsynta fall av viruset. Fladdermössen hade dessutom bara antikropparna kvar, inget virus kunde påträffas. Det skadar däremot inte att vara försiktig, speciellt om man ser en sjuk fladdermus.

– Om man ska ta på dem ska man ha handskar på sig. Man ska inte ta i fladdermöss barhänt, säger hon.

SVA har informerat markägarna där de rabiesinfekterade fladdermössen hittades.

Kan finnas fler smittade

De smittade fladdermössen är så kallade vattenfladdermöss som trivs bäst vid vattenflöden. Flertalet av de fladdermöss som SVA tog prover på hittades under stenbroar och vid stillaflytande åar.

Finns det risk att fler än de sex ni har hittat är smittade?

– Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Vi letar bara en gång om året och då fångar vi in ungefär 100 fladdermöss. Vi har inte så stora resurser.

I vanliga fall är det 100-procentig dödlighet när ett djur eller en människa blir smittad av rabiesviruset. Fladdermöss har däremot en unik förmåga att göra sig av med viruset och bara ha antikropparna kvar. 

Får inte dödas

Fladdermöss är fredade enligt svensk jaktlagstiftning och får varken dödas eller fångas. Eftersom de är fridlysta får de heller inte avhysas utan dispens. 

Det första fyndet av fladdermusrabies gjordes i Skåne 2009. Två människor har dött efter ha blivit smittade av rabiesinfekterade fladdermöss, en i Finland och en i Skottland.

Publicerad: