Attacker mot polisen – hela listan

Här är polisens egen lista över våld och hot de råkat ut för i Rinkeby och Tensta, områden där det enligt polisen sker flest tillbud.

Listan är framtagen av närpolischefen Jörgen Ohlsson, och texterna har inte redigerats eller ändrats av Aftonbladet.