Många tar omvägar av rädsla för brott

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
En av fyra har valt en annan väg på grund av oro, enligt Brå. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
En av fyra har valt en annan väg på grund av oro, enligt Brå. Arkivbild.

NYHETER

En av fyra har valt en annan väg på grund av oro, och en av fem undviker att vara aktiv på nätet av rädsla för hot och trakasserier.

– Det är en väldigt stor del av befolkningen som gör anpassningar utifrån oron för brottslighet, säger Erik Wennerström, generaldirektör på Brå.

Siffrorna kommer från den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar på Folk och försvar i Sälen.

– Jag blir oroad över omfattningen. Det begränsar vardagslivet. Man kan inte med bästa vilja i världen säga att de här människorna har samma frihet att röra sig som vi andra, säger Erik Wennerström.

Störst är otryggheten bland unga kvinnor (20–24 år), där 42 procent uppger att de ofta valt en annan väg eller ett annat färdsätt för att de känt sig otrygga och oroliga att utsättas för brott. Motsvarande siffra bland män i samma åldersgrupp är 16 procent.

– Det är unga kvinnor i precis det ålderssegment som har störst utsatthet för sexualbrott. Så det finns en logik i oron och otryggheten här, säger Wennerström.

Äldre mer oroliga

Oron har samtidigt legat ganska stabilt de senaste åren. Och de flesta i befolkningen känner sig inte så otrygga.

TT: Är oron obefogad?

– Vi får aldrig säga att oron skulle vara överdriven. Oron och otryggheten baseras på medvetna eller omedvetna kalkyler som var och en av oss gör på basis av en risk vi tycker oss se. De kalkylerna kan vi inte underkänna, säger Erik Wennerström.

När det gäller att lägga upp saker på nätet är oron lika stor oavsett kön, men större bland äldre.

– Det är en demokratifråga. Om vi för mer och mer av det offentliga samtalet på digitala medier och en femtedel av befolkningen inte vågar delta där så är det ett problem, säger Erik Wennerström.

Fler gillar polisen

NTU visar också att förtroendet för rättsväsendet har ökat. Särskilt förtroendet för polisen, som 49 procent nu säger sig ha förtroende för, mot 42 procent vid förra undersökningen.

– Vi har inte längre polisens omorganisation som vi fokuserar vår energi på. Det är ett annat diskussionsläge kring polisen där man också ser att det ändå är mycket som fungerar bra, säger Wennerström.

En del av resultaten från NTU presenterades i november. Då lyfte Brå kvinnors ökade utsatthet för sexualbrott. 2012 uppgav 2,7 procent av kvinnorna att de utsatts för ett sexualbrott, 2017 var samma siffra 10,7 procent. Bland unga kvinnor (16–24 år) uppgav 34,4 procent att de blivit utsatta.

Publicerad:

LÄS VIDARE