Loa Falkman undanhöll miljoner från beskattning

NYHETER

Sångaren döms nu att betala skatt på miljoninkomster samt ytterligare straffavgifter.

Foto: Makarna Falkman har undanhållit stora summor från beskattning enligt kammarrätten.

Loa Falkman har under flera år undanhållit mångmiljonbelopp från beskattning.

Kammarrätten slår nu fast skatteverkets beslut att upptaxera den folkkäre sångaren och skådespelaren som dessutom ska betala straffavgifter.

Genom vad kammarrätten betecknar som "ett avancerat skatteupplägg" har Loa Falkman, 63, och hans hustru undkommit beskattning på inkomster motsvarande minst 5,1 miljoner kronor.

Försäkringsbolag i skatteparadis

I korthet har det gått till så att pengar har förts över från det ursprungliga bolaget Falkman Jauckens AB till det Hollandsbaserade bolaget Sieca. Överföringarna har betecknats som så kallade koncernbidrag då Sieca efter en överlåtelse agerat som moderbolag till Falkman Jauckens AB.

Kapitalet som strömmat in i Sieca har därefter bland annat använts för att betala makarna Falkmans privata fakturor.

Via Sieca har dessutom sedan pengar slussats vidare genom en avancerad företagsstruktur till försäkringsbolaget AXA Isle of Man Ltd - med bas i det ökända skatteparadiset mellan Storbritannien och Irland.

5,1 miljoner

Där har makarna Falkman haft en kapitalförsäkring som kvartalsvis gjort överföringar till Loa Falkmans konto i en svensk bank. Totalt uppges 8 592 000 kronor av de inkomster som makarna Falkman dragit in till företaget Falkman Jauckens AB passerat genom ovannämnda bolagstruktur mellan åren 2002-2006.

Skatteverket har gjort en uppskattning att 60 procent av de drygt 8,5 miljonerna - det vill säga cirka 5,1 miljoner - kan anses utgöra lön för arbete för makarna Falkman gemensamt.

En beräkning som knappast kan anses vara för högt beräknad skriver kammarrätten och slår fast att Loa Falkman och hans maka ska upptaxeras med nämnda belopp och även betala straffavgifter.

Hävdar handlande i god tro

Sångaren själv har under utredningen sagt att han och hans maka saknar kunskaper i hur ett bolag sköts och att man anförtrott sin ekonomi till en rådgivare som visat sig opålitlig.

De olika bolagsstrukturerna har man enligt honom inte känt till i detalj och makarna har utgått från att de utbetalningar som gjort har varit korrekta.

Makarna Falkman har också överklagat skatteverkets beslut först till förvaltningsrätten och sedan vidare till kammarrätten. Båda instanserna går dock alltså på Skatteverkets linje.

Aftonbladet har talat med Loa Falkman via telefon. Han ville inte kommentera kammarrättens dom utan hänvisade till sin advokat.