Nu gör V en Gudrun

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

Lockar kvinnor med feministiskt nätverk

FAVORIT I REPRIS? När Gudrun Schyman ledde Vänsterpartiet var feminismen ständigt med i debatten. Nu ska nuvarande partiledare Lars Ohly och V använda samma koncept för att locka nya väljare.
Foto: BJÖRN LINDAHL
FAVORIT I REPRIS? När Gudrun Schyman ledde Vänsterpartiet var feminismen ständigt med i debatten. Nu ska nuvarande partiledare Lars Ohly och V använda samma koncept för att locka nya väljare.

När V ska locka nya väljare går vägen via kvinnor och deras livsvillkor.

– Vi måste växla upp de feministiska frågorna, säger Ida Gabrielsson (V).

Foto: Foto: CAROLINA BYRMO
Ida Gabrielsson.

När Gudrun Schyman ledde Vänsterpartiet var feminismen ständigt närvarande i debatten. Men sedan dess har frågan fått allt mindre utrymme.

Ida Gabrielsson leder den framtidskommission som tillsattes efter att V i höstas gjort sitt tredje förlustval i rad. På fredag presenteras kommissionens slutsatser för partistyrelsen, som fattar beslut dagen efter. Aftonbladet har tagit del av det ”hemliga” dokumentet.

Nytt förbund

I dokumentet ägnas en stor del av utrymmet åt vikten av att återigen lyfta de feministiska frågorna. Bland annat föreslås att V, som hittills varit motståndare till att ha ett särskilt kvinnoförbund, nu startar ett kvinnonätverk.

”Tungt lass”

– Det kan handla om att ordna retorikutbildningar för våra kvinnliga kommunalråd och stärka kvinnor i våra partiföreningar så att de kan delta på lika villkor i alla politiska sammanhang.

Men kommissionen vill också att partiet framöver ska rikta sina politiska satsningar mot kvinnor och deras livsvillkor, genom något som fått namnet välfärdsfeminism. Hit hör bland annat att uppmärksamma hur brister i äldreomsorgen påverkar.

– Många kvinnor får kliva in och dra ett tungt lass när det gäller att ta hand om gamla föräldrar i livets slutskede, säger Ida Gabrielsson.

Publicerad: