Wolfgang Hansson: Medan EU dividerar dör allt fler på Medelhavet

Man får lätt intrycket att striden står mellan EU-länder som vill ha en generös flyktingpolitik och de som vill vara väldigt restriktiva. Inget kunde vara mer felaktigt.

Restriktiv hållning
Blankt nej till asylcenter