Barnen skäms – och tiger

NYHETER

Vuxenvärlden måste lära sig upptäcka dem

Barn berättar inte om sexuella övergrepp.

Fyra av tio som utsatts för övergrepp visar inga psykiska symptom.

Därför måste vuxenvärlden upptäcka dem.

Om ett utsatt barn får hjälp eller inte beror på var familjen bor. –?I vissa kommuner fungerar samarbetet bra, i andra sämre, säger Bengt Söderström på BUP Vasa i Stockholm.

Nedlagda brottsutredningar, oförstående socialhandläggare och läkare som inte vågar anmäla skador – barn som utsätts för sexövergrepp möter ofta en vuxenvärld som varken ser eller förstår.

– Det grundläggande problemet är att barn inte berättar. Därför är ett bättre samarbete mellan socialtjänst, barnpsykiatri och polis fullständigt nödvändigt, säger Carolina Överlien, programhandläggare på Rädda Barnen.

En svensk studie visar att fyra av tio barn som utsatts för sexuella övergrepp inte visar några tecken förrän flera månader eller år efter händelsen. Det ställer höga krav på de vuxna i barnets närhet.

–?Barnen skäms. Det är plågsamt för dem att minnas och berätta, säger Bengt Söderström, psykolog och enhetschef på BUP Vasa i Stockholm, som är särskilt inriktade på barn som utsatts för övergrepp.

I hälften av fallen anmäls sexuella övergrepp av en av barnets föräldrar, i två av tre fall under en pågående vårdnadstvist. Därför hanteras många misstankar om övergrepp mot barn som just vårdnadstvister.

Det finns inga riktlinjer

–?Det finns advokater som ber sina klienter att tona ner anklagelserna om övergrepp för att det kan ligga dem i fatet i en vårdnadsprocess, säger Monica Dahlström-Lannes, expert på sexualbrott och före detta kriminalinspektör.

I dag saknas riktlinjer för hur socialtjänsten ska ta emot och hjälpa ett barn som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp.

Socialstyrelsen håller just nu på att ta fram nya råd för dem som jobbar med barn.

–?Många utsatta barn får ingen hjälp att bearbeta sina upplevelser. Det beror på att socialtjänsten och barnpsykiatrin inte samarbetar, säger Bodil Josefsson, handläggare på Socialstyrelsen.

Drar sig för att anmäla

Rädda Barnen har granskat hur blivande socionomer, poliser och läkare förbereds att möta utsatta barn. I en enkät bland avgångsklasserna på socionomutbildningen vid Stockholms universitet svarade majoriteten att de inte känner sig förberedda att möta barn som utsatts för övergrepp.

–?Det är ett stort problem, särskilt som det är just de nyutexaminerade som arbetar med de svåraste fallen, säger Carolina Överlien.

Personal inom socialtjänst, skola och sjukvård är skyldiga att anmäla missförhållanden kring barn. Men alltför många faller igenom – trots att de dyker upp med skador på sjukhusens akutmottagningar.

–?Barriären att anmäla är för hög. Många är oroliga för att det ska bli värre för barnet om man anmäler, säger Petra Almkvist, överläkare på rättsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset och delaktig i Mio-gruppen som jobbar för utsatta barn.

Hjälp till att skydda barnen

TV 4 i morgon 20.00

Debatt

Läs mer: