"Flickan kan förlora både mamma och relationen till pappa"

NYHETER

Den 3-åriga dottern förlorade inte bara sin mamma i går.

Hon kan också bli berövad relationen till sin pappa.

Foto: Anders Nyman, psykolog på Rädda Barnen.

-Det är fruktansvärt för det här barnet, säger Anders Nyman, psykolog på Rädda Barnen.

Omkring 200000 svenska barn blir varje år vittnen till våld i hemmet, enligt BRIS. I de fall våldet går så långt som till mord, väntar ett livslångt trauma.

Barnet, som älskar båda sina föräldrar, hamnar i en lojalitetskonflikt.

En massa frågor

- Om pappan är kvar finns det en massa frågor till honom: Varför? Var är mamma? Gjorde det ont? Varför var pappa dum? Var det mammas fel, säger Anders Nyman.

Hur barnet hanterar krisen beror dels på hur mycket det uppfattade av själva mordsituationen, men också om det finns andra anhöriga som kan ta föräldrarnas plats.

Svårt när det är mord

-Det finns barn som förlorar sina föräldrar i olyckor som ändå kan leva ett gott liv. Vetskapen att det är ett mord gör det svårare, men det är framför allt förlusten som är svår. Då handlar det om hur den kan kompenseras, säger Anders Nyman.

Eva Buskas