”Varför ska det förlegade tankesättet att djurförsök är absolut nödvändiga leva kvar?

Publicerad:
Uppdaterad:

I Forum på aftonbladet.se diskuterar läsare djurförsök.

Är det nödvändigt att utföra medicinska tester på djur? I vilka sammanhang är det rätt med djurförsök och i vilka är det fel?

KristianafSoeder undrar hur kan en del här påstå att alla levande ting har samma värde?! Han tycker att en människa är värd ohyggligt mycket mer än en mus.

”Klart man ska använda sig av försöksdjur. Hellre ser jag tiotusen möss som dör, (givetvis är det tragiskt), än en människa för samma syfte.”

Alla djur har samma värde

trailblazer förstår inte hur en del tänker. Alla djur har samma värde och att vi inte ska glömma bort att vi också är djur.

”Alla som anser att det är okej med djurförsök har uppenbarligen sned syn på livet och en låg moral.”

Alternativ

TheDev tycker att om man ska gnälla på det som finns bör man presentera ett alternativ. Cellkulturer är kanske ett alternativ till viss del.

”Jag är dock skeptisk till att det idag räcker. En dag kanske vi har metoder för att inte behöva använda djur... men hur kommer man fram till de metoderna? Kanske genom djurförsök, vad vet jag?

Att släppa ut de stackars söta små gulliga djuren... där har vi mördarna i så fall. Alltså, tänk lite längre än näsan räcker. Finns ett ord för detta. Sadister. Undrar när de där aktivisterna ska fatta att det inte kommer hjälpa. Det tar inte slut på grund av sådant. Nej, spill er tid på debatten istället som vanligt normalt folk.”

Lidandet

Enlig PeeM är den viktiga frågan, oavsett om det handlar om människor eller djur, hur mycket nytta man får ut av allt lidande.

”Människor har en större möjlighet att kunna se det goda i sitt eget lidande än ett djur, och bör därmed kunna lida mera!? Jag tror att man mer måste likställa försöks djuren och människorna och sedan, som det viktigaste och centrala, se till det lidande som krävs och den nytta det ger med sig.”

Skillnad på möss och människor

sniffe35 skriver att trots vår genetiska likhet med möss finns det många anatomiska och genetiska skillnader. Att det finns flera exempel där människor och djur inte reagerar på samma sätt vid försök.

Ett exempel är neurosedynskandalen där ett flertal djurförsök inte kunde påvisa fosterskador i försöksdjuren, men däremot slog fruktansvärt hårt mot människor.

”Det ska ej förnekas att djurförsök har varit av nytta och är det fortfarande till viss del, men varför ska detta förlegade tankesätt att djurförsök är absolut nödvändiga leva kvar? Mestadels beror det på konservatism och ett motstånd hos forskare att byta ut de gamla beprövade metoderna mot nya. Men är detta anledning nog?”

Etiskt försvarbart?

Staffan som själv är forskare, har en viss förståelse för de som behöver djurförsök för medicinsk forskning. Han är även medlem i Djurens Rätt.

Staffan har inblick i hur de etiska nämnder arbetar som godkänner djurförsök. Han berättar att en person han känner, som inte har någon som helst utbildning i vare sig medicin eller djur, får varje månad hem en tjock lunta med ansökningar om djurförsök.

”De flesta kan sammanfattas så här: "För att kartlägga gen X36:2023 ... effekten av ... som är mycket viktigt är det nödvändigt med djurförsök, inga andra alternativ finns." Hur ska en samling människor utan kunskap om ämnet kunna väga intresse mot lidande då? Alla skriver ju att sina försök är nödvändiga. Följden blir att 99.95 % av alla ansökningar godkänns rakt av.”

Staffan ställer sig även tveksam till djurförsök i utvecklingen av hygienprodukter.

”Är det även etiskt försvarbart att göra försök för att en ny tvål ska lukta honung och nektar med inslag av citron?”, undrar han.

Birgitta Wilén

Publicerad: