Fler negativa till stadsjeepar

NYHETER

- invånarna i Göteborg allra mest emot bilarna

Svenskarna har blivit mer negativa till stadsjeepar. I en opinionsundersökning som försäkringsbolaget Folksam har låtit Sifo göra är 45 procent negativa jämfört med 38 procent 2004.

Förändringen är statistiskt säkerställd och Folksams miljöchef Jan Snaar anser att attitydförändringen är välkommen ur miljö- och säkerhetsperspektiv.

– Den ökade uppmärksamheten kring klimatförändringar har säkert spelat roll eftersom stadsjeeparna är stora bensinslukare som bidrar till att koldioxidutsläppen från trafiken ökar. Dessutom kan opinionen ha påverkats av stadsjeeparnas aggressivitet när de kolliderar med andra bilar, säger Snaar enligt ett pressmeddelande.

Sifomätningen omfattade 1000 personer och gjordes under perioden den 19–22 september.

Det är framför allt män i åldrarna 30–49 år samt kvinnor mellan 15 och 29 år som har blivit mer negativa till stadsjeepar. I norra Sverige har stadsjeeparna flest supportrar medan boende i storstadsområdet Göteborg är mest negativa.

TT