Minnesstund i kyrkan efter skolbussolycka

NYHETER

Elever och lärare samlades på onsdagsmorgonen

Elever och lärare från Våxtorpsskolan samlades på onsdagsmorgonen för en minnesstund för den nioårige skolkamrat som dog i tisdagens skolbussolycka.

Kommunen vill också ha kontakt med den okända kvinna som tog hand om de chockade barnen efter olyckan.

Minnesstunden hölls i Våxtorps kyrka och leddes av kyrkoherde Mona Jönsson.

– Samtliga elever från låg- och mellanstadieskolan var där med sina respektive lärare, berättar Lars Ingemarson, informationschef i Laholms kommun, för TT.

Anhöriga till den omkomne pojken var också på plats under den 15–20 minuter långa ceremonin. Därefter tog sig elever och lärare till sin skola.

– Man försöker att bedriva skolarbetet så som det var planerat sedan tidigare.

Skolavslutning som bestämt

Även fredagens skolavslutning för de 188 eleverna kommer att hållas på så sätt som skolan tidigare hade bestämt.

– Rektorn kommer ju att nämna det förstås, men vi får försöka ta det så normalt som man kan göra det nu.

Kommunen summerade på onsdagsförmiddagen också tisdagens akuta krisarbete, hur krishanteringsgrupper och mötesplatser fungerade. Det visade sig att kommunen hade god nytta av den träning och kurser som hållits i ämnet krissituationer.

– Vi har ju varit drabbade tidigare genom dubbelmordet på Hallandsås i januari 2004. De två flickorna var ju från Veinge i Laholms kommun, så det berörde ju oss i allra högsta grad. Sedan är det väl så också att det kanske är lättare för en liten kommun att snabbt mobilisera sig i såna här lägen, man känner varandra på ett helt annat sätt än i större kommuner, säger Lars Ingemarson.

Insats av okänd

Kommunen letar nu efter en kvinna i 40-årsåldern som ingen, varken räddningstjänst eller polis, kände igen som någon från trakten. Kvinnan kom i en av de första bilarna till olycksplatsen.

– Hon gjorde ett väldigt hjältemodigt ingripande genom att hon gick in i bussen där de andra barnen satt kvar och började läsa i en bok. Fokus var då på henne, så barnen såg förmodligen inte så mycket av vad som hände deras kompis.

Kvinnan höll kvar barnens uppmärksamhet under hela den tid som räddningsarbetet pågick och hjälpte sedan också till att föra över dem till den buss som hämtade dem.

– Vi vill från kommunen uppmärksamma henne och den insats hon gjorde.

Läs mer:

Annette Fröstberg/TT