Hollywood vs ungdomen

NYHETER

Razzian mot fildelningssajten Pirate Bay har lett till ett generationskrig

Foto: Ur filmen "Da vinci-koden".

Nätkriget är i många bemärkelser oerhört rörigt, men innehåller fem viktiga beståndsdelar:

Foto: Bara i Sverige finns omkring 1,2 miljoner piratkopierare.

1. Upphovsrätten. Ska upphovsmännen bakom film och musik i framtiden över huvud taget kunna ta betalt för sitt arbete? Hur ska de i så fall ta betalt?

2. Den nya tekniken. Vad ska vi med internet och bredband till om det inte ska gå att tanka ner och sprida information?

3. Politiska stridigheter. Har regeringen vikt ner sig för Hollywood och tvingat svensk polis till razzian? Oppositionspartierna anklagar nu regeringen för ministerstyre.

4. Generationsmotsättningar. Ungdomarna har svårt att förstå varför popstjärnor med miljoner på banken och välmående filmbolagschefer behöver bli ännu rikare.

5. Lagstiftningen. En ny lag har gjort kopiering från nätet av upphovsskyddat material olagligt. Men hur ska lagen efterlevas?

Därför är fildelning bra

Därför är fildelning dåligt

Oisín Cantwell